Category Archives: Εργασιακά

Άρειος Πάγος: «Όχι» σε περαιτέρω μειώσεις των εργαζομένων στις ΔΕΚΟ

Standard

«Όχι» είπε ο Άρειος Πάγος σε περαιτέρω μειώσεις μισθών των εργαζομένων στις ΔΕΚΟ αλλά και σε άλλα νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου του ευρύτερου δημοσίου τομέα που θεσπίστηκαν με το νόμο 4354/2015.

Στον Άρειο Πάγο έφτασε η υπόθεση εργαζομένων στη δημοτική επιχείρηση ύδρευσης-αποχέτευσης Ξάνθης οι οποίοι είχαν υποστεί μειώσεις των αποδοχών τους κατά 25% τον Νοέμβριο του 2011 αλλά και εκ νέου περικοπή μέχρι και 25% των αποδοχών που ελάμβαναν τον Δεκέμβριο του 2012.

Ο Αρειος Πάγος ακολουθώντας την γραμμή που χάραξε η ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκρινε ότι οι περικοπές πέραν του 25% των αποδοχών δεν είναι νόμιμες με το σκεπτικό ότι η ευχέρεια του νομοθέτη να θεσπίζει αναδρομικά περικοπές έχει όρια τα οποία ελέγχονται από τα δικαστήρια και αυτό γιατί στην προκειμένη περίπτωση οι εργαζόμενοι της Δημοτικής Επιχείρησης Ξάνθης είχαν προσφύγει στα δικαστήρια και είχαν δικαιωθεί από το Εφετείο πριν την ψήφιση του νόμου 4354/2015 που προέβλεπε αναδρομική περικοπή των αποδοχών τους.

Oι δικηγόροι Δημήτριος Βασιλείου και Σπύρος Μπαλατσούκας που εκπροσώπησαν στον  Άρειο Πάγο την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων ΔΕΥΑ (η οποία είχε ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση υπέρ των εργαζομένων) δήλωσαν τα εξής: «Η επίμαχη απόφαση του Αρείου Πάγου είναι  πολύ σημαντική, καθώς ξεκαθαρίζει πολλά σημαντικά νομικά ζητήματα, που ανέκυψαν αχρείαστα από μια αυθαίρετη εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Εξ αφορμής της υπόθεσης αυτής αναδεικνύεται μια σοβαρή παθογένεια της δημόσιας διοίκησης. Το ΓΛΚ ερμήνευσε εσφαλμένα τον νόμο και ενέμεινε στην εφαρμογή της εγκυκλίου που το ίδιο εξέδωσε, ακόμη και αφού το σφάλμα του είχε επισημανθεί με πολλές αποφάσεις πολιτικών δικαστηρίων, αλλά και από την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Οι δυσμενείς συνέπειες παρόμοιων διοικητικών πρακτικών είναι πρόδηλες».

ΠΗΓΗ: iefimerida.gr

Τρέχουν για τις μετατάξεις οι εργαζόμενοι σε ΕΑΣ και ΕΛΒΟ.

Standard

Έχουν διορία έως και τις 2 Φεβρουαρίου.

Μέχρι και την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου, έχουν διορία οι εργαζόμενοι στις τέσσερις εταιρίες αμυντικής βιομηχανίας για να καταθέσουν ατομική πρόταση, προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι διαδικασίες μετάταξης.

Οι εργαζόμενοι στα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ (ΕΑΣ), Ηλεκτρομηχανική Κύμης ΕΠΕ, Μεταλλουργική Βιομηχανία Ηπείρου Μονοπρόσωπη ΑΕ και Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων ΑΒΕ (ΕΛΒΟ), που εποπτεύονται από το Ελληνικό Δημόσιο, και ορισμένες βρίσκονται σε ειδική εκκαθάριση, βρίσκονται σε αναβρασμό, καθώς το μέλλον των ιδίων στις εταιρίες και πολύ περισσότερο των ιδίων των εταιριών βρίσκεται στον… αέρα, καθώς προχωράει γοργά το σχέδιο αποκρατικοποιήσεων του Υπερταμείου, στο οποίο εντάχθηκαν.

Σημειωτέον, οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη, γίνεται προς το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αν και δεν ανήκουν όλες εκεί.

Οι εργαζόμενοι αορίστου χρόνου στις τέσσερις προαναφερόμενες εταιρείες δύνανται να μεταταχθούν σε υφιστάμενες κενές, ή εάν δεν υπάρχουν, σε συνιστώμενες θέσεις σε υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄βαθμού και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εφόσον υπάρχουν υπηρεσιακές ανάγκες στους φορείς αυτούς, με αντίστοιχη κατάργηση της οργανικής τους θέσης.

Με βάση τις αιτήσεις, το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης εξετάζει την ύπαρξη κενών θέσεων ή αναγκών σε υπηρεσίες και κατόπιν, εκδίδεται ανακοίνωση για πλήρωση θέσεων με μετάταξη. Οι απασχολούμενοι, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών από την έκδοση της ανακοίνωσης, υποβάλουν αίτηση στη Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Η μετάταξη διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, του αρμόδιου Υπουργού για τον φορέα στον οποίο θα μεταταχθεί ο υπάλληλος και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, αν πρόκειται για απασχολούμενο στα «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Β.Ε.Ε.» (ΕΑΣ), στην «Ηλεκτρομηχανική Κύμης Ε.Π.Ε.» και στη «Μεταλλουργική Βιομηχανία Ηπείρου Μονοπρόσωπη Α.Ε.», ή του Υπουργού Οικονομικών, αν πρόκειται για απασχολούμενο στην «Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων Α.Β.Ε.».

Ουσιαστικά ξεκινά η υλοποίηση της ρύθμισης η οποία εντάχθηκε στο άρθρο 40 του νόμου για το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση (ν.4440/2016).     Read the rest of this entry

Ενημέρωση της εργατικής νομοθεσίας ενόψει της κακοκαιρίας από το Υπ. Εργασίας.

Standard

Το υπουργείο Εργασίας ενόψει των έκτακτων καιρικών φαινομένων ενημερώνει σχετικά με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας που προβλέπονται από την εργατική νομοθεσία επισημαίνοντας τα ακόλουθα:

-Οι χώροι εργασίας σε όλη τη διάρκεια του ωραρίου πρέπει να έχουν θερμοκρασία ανάλογη με τη φύση της εργασίας και τη σωματική προσπάθεια που απαιτείται για την εκτέλεση της, λαμβανομένων πάντα υπόψη και των κλιματολογικών συνθηκών των εποχών του έτους.

-Εφόσον οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε εξωτερικές θέσεις εργασίας, αυτές πρέπει να διευθετούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι εργαζόμενοι να προστατεύονται από τις ατμοσφαιρικές επιδράσεις και να μην κινδυνεύουν να γλιστρήσουν ή να πέσουν

– Να χορηγείται στους εργαζόμενους, στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται εξοπλισμός ατομικής προστασίας ή για προστασία από το ψύχος.

Στην περίπτωση εγκύων και γαλουχουσών εργαζομένων, για κάθε δραστηριότητα που ενδέχεται να εγκλείει συγκεκριμένο κίνδυνο έκθεσης τους σε ακραίες συνθήκες καταπόνησης λόγω ψύχους, πρέπει να αξιολογείται ο κίνδυνος για την ασφάλεια ή την υγεία τους, καθώς και κάθε επίπτωση στην εγκυμοσύνη ή γαλουχία και να καθορίζονται τα ληπτέα μέτρα

-Απαγορεύεται η απασχόληση ανήλικων εργαζομένων σε εργασίες, κατά τις οποίες ο νέος εκτίθεται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά την εκτέλεση υπαίθριων εργασιών

-Επίσης, επιβάλλεται η λήψη των απαραίτητων μέτρων πρόληψης και προστασίας στην περίπτωση απασχόλησης εργαζομένων που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου (π.χ. καρδιοπαθείς).

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ – pronews.gr

Τι άλλαξε στο πόρισμα της Επιτροπής Σοφών για τον κατώτατο μισθό.

Standard

Σημαντική διαφοροποίηση εμφανίζει το αγγλικό κείμενο του πορίσματος της Επιτροπής Σοφών για τον κατώτατο μισθό των νέων, σε σύγκριση με το αρχικό κείμενο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το υπουργείο εργασίας.

Στο αγγλικό κείμενο υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση για σύνδεση της αμοιβής των νέων με την εργασιακή τους εμπειρία και προσδιορίζονται συγκεκριμένα ποσοστά σε σχέση με τα 586 ευρώ που είναι σήμερα ο κατώτατος μισθός. Μάλιστα ο μισθός των νέων προσδιορίζεται με την λέξη «υποκατώτατος μισθός».

Ουσιαστικά το αγγλικό κείμενο, στο σημείο 6 της σελίδας 41, προβλέπει κατώτατο μισθό (υποκατώτατο μισθό) για τους νέους, ο οποίος θα αντιστοιχεί στο 90% του κατώτατου μισθού (σήμερα 586 ευρώ μικτά) για τον 1ο χρόνο εργασιακής εμπειρίας τους και στο 95% για τον 2ο χρόνο εργασιακής εμπειρίας τους. Αυτό σημαίνει πως ένας νέος με ένα έτος εργασιακής εμπειρίας θα πάρει 527 ευρώ μικτά ενώ στο 2ο χρόνο θα πάρει 556 ευρώ .

Συγκεκριμένα, στη σελίδα 41 του αγγλικού κειμένου της πρότασης των εμπειρογνωμόνων αναφέρονται τα εξής:

«Recommendation 6: The youth subminimum wage will be replaced by a subminimum experience rate of 90% in the first year of work experience and 95% in the second year of work experience. Apprentices and students in internships of up to three months which are formalized in their curricula are exempted. The social partners decide on the pertinent subminimum wages and their increases».

Το αρχικό κείμενο που δόθηκε στην δημοσιότητα, αφού επεσήμανε τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των μελών της επιτροπής για τον κατώτατο μισθό, στο σημείο 6 πρόβλεπε τα εξής:

«Υπάρχει διαφωνία στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων ως προς τη λειτουργία του κατώτατου μισθού των νέων. Ένα μέρος της Επιτροπής προτείνει την αντικατάσταση του κατώτατου μισθού των νέων από ένα μειωμένο κατώτατο μισθό βάσει εργασιακής εμπειρίας με ανώτατη διάρκεια τα δύο έτη. Το ως άνω σύστημα μειωμένου κατώτατου μισθού θα πρέπει να αξιολογηθεί μετά την πάροδο των δύο ετών. Ένα άλλο μέρος της Επιτροπής προτείνει τη διατήρηση του κατώτατου μισθού των νέων με τα ισχύοντα ηλικιακά όρια»

ΠΗΓΗ: naftemporiki.gr

Οι Σοφοί «διορθώνουν» το πόρισμα αλλά επιμένουν σε μειώσεις μισθών για τους νέους.

Standard

Υπό αναθεώρηση βρίσκεται το πόρισμα το οποίο παρέδωσε η επιτροπή ειδικών στον Υπ. Εργασίας, κ. Γιώργο Κατρούγκαλου  για το νέο Εργασιακό την Τρίτη 27/9.

Το πιο σημαντικό σημείο το οποίο αναμένεται να αλλάξει, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Capital.gr , είναι εκείνο που αφορά το προτεινόμενο ύψος του «υποκατώτατου» μισθού με τον οποίο θα αμείβονται οι νέοι εργαζόμενοι.

Πιο συγκεκριμένα, οι ίδιες πηγές αναφέρουν στο Capital.gr πως η ανανεωμένη πρόταση την οποία επεξεργάζονται τα μέλη της επιτροπής ειδικών θα προβλέπει ότι ο «υποκατώτατος» μισθός των νέων για τον 1ο χρόνο της εργασιακής εμπειρίας τους θα πρέπει να αντιστοιχεί στο 90% (και όχι στο 85% όπως προβλέπει το αρχικό πόρισμα το οποίο έχουν παραδώσει οι ειδικοί στον κ. Κατρούγκαλο) του κατώτατου μισθού, που βάση με τα σημερινά δεδομένα ανέρχεται σε 586 ευρώ μικτά (492 ευρώ καθαρά). Για το 2ο χρόνο εργασιακής εμπειρίας ο «υποκατώτατος» θα ανέρχεται στο 95%  (556 ευρώ μικτά ή 466 ευρώ καθαρά), ενώ στον 3ο χρόνο εξομοιώνεται ο «υποκατώτατος» με τον κατώτατο μισθό.

Σε περίπτωση που ένα τέτοιο μέτρο γίνει αποδεκτό από την ελληνική πλευρά και τους θεσμούς και έτσι θεσπιστεί στα πλαίσια του νέου Εργασιακού , σημαίνει πω  όποιος νέος, ανεξαρτήτως ηλικίας, εργαστεί για πρώτη φορά θα λάβει «υποκατώτατο» μισθό ύψους 527 ευρώ μικτά (442 ευρώ καθαρά).

Αν μάλιστα, ο νέος αυτός είναι πάνω από 25 ετών, ο «υποκατώτατος» μισθός των 527 ευρώ μικτά –βάσει της ανανεωμένης πρότασης που ετοιμάζουν οι ειδικοί-  θα είναι κατά 10% χαμηλότερος σε σχέση με εκείνο το μισθό τον οποίο θα έπαιρνε σε περίπτωση που συνέχιζε να ισχύει το παρόν θεσμικό πλαίσιο.    Read the rest of this entry

Ελήφθη το πόρισμα για το νέο Εργασιακό, το λόγο τώρα έχουν οι Θεσμοί.

Standard

Χθες παρέλαβε ο Υπ. Εργασίας, κ. Γιώργος Κατρούγκαλος, το πόρισμα της διεθνούς επιτροπής εμπειρογνωμόνων για το νέο Εργασιακό, σύμφωνα με όσα δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο ίδιος.

* Στις 29 Σεπτεμβρίου το πόρισμα αυτό θα παρουσιαστεί σε ειδική σύνοδο της επιτροπής που έχει συγκροτήσει η Επιτροπή Απασχόλησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

* Την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου, ο κ. Κατρούγκαλος θα παρουσιάσει το πόρισμα σε συνάντηση που θα έχει με διαπιστευμένους δημοσιογράφους στο Υπ. Εργασίας.

* Στις 13 Οκτωβρίου οι επικείμενες ανατροπές στα εργασιακά θα συζητηθούν στη σύνοδο Συμβουλίου Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην επόμενη σύνοδό. Στις 17 Οκτωβρίου αναμένονται τα ανώτατα κλιμάκια των θεσμών

Ενισχυμένες βγαίνουν οι εθνικές θέσεις από τα πορίσματα της Επιτροπής Ανεξάρτητων Ειδικών και στους τρεις άξονες της διαπραγμάτευσης, δηλαδή συνδικαλιστικός νόμος, ομαδικές απολύσεις, συλλογικές διαπραγματεύσεις, όπως διαβεβαιώνει ο υπουργός Εργασίας Γιώργος Κατρούγκαλος, σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, καθώς, όπως εξηγεί, αυτές δεν αποσκοπούν, παρά στην επανένταξη της χώρας μας στην ευρωπαϊκή κανονικότητα.

Ειδικότερα, ο κ. Κατρούγκαλος δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ:

«Η έκθεση της Επιτροπής Ανεξάρτητων Ειδικών για τη μεταρρύθμιση των εργασιακών σχέσεων παραδόθηκε χθες. Και στους τρεις άξονες της διαπραγμάτευσης, δηλαδή συνδικαλιστικός νόμος, ομαδικές απολύσεις, συλλογικές διαπραγματεύσεις, τα πορίσματα της Επιτροπής και, μάλιστα, με ομοφωνία ή ευρεία πλειοψηφία, ενισχύουν τις εθνικές θέσεις, ακριβώς γιατί αυτές δεν αποσκοπούν παρά στην επανένταξη της χώρας μας στην ευρωπαϊκή κανονικότητα.    Read the rest of this entry

Επανέρχονται οι συλλογικές διαπραγματεύσεις.

Standard

Την επαναφορά όλου του πλαισίου των συλλογικών διαπραγματεύσεων με νομοθετική ρύθμιση προωθεί το υπουργείο Εργασίας, που παράλληλα αναζητά τη χρυσή τομή για τον κατώτατο μισθό.

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος (αριστερά) με τον πρόεδρο της ΕΣΕΕ Βασίλη Κορκίδη, τον πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργο Καββαθά, και τον πρόεδρο του ΣΕΒ Θεόδωρο Φέσσα (δεξιά) σε παλαιότερη επίσκεψή τους στο Μέγαρο Μαξίμου.

Από την πλευρά τους οι εργοδοτικές οργανώσεις ζητούν οι όποιες αλλαγές να γίνουν ύστερα από διάλογο και οι όποιες παρεμβάσεις στον κατώτατο μισθό να συνδυαστούν με τη χορήγηση κινήτρων.

Σε πρώτη φάση ο νέος υπουργός Εργασίας Πάνος Σκουρλέτης θα προωθήσει νομοσχέδιο για την επαναφορά μίας σειράς διατάξεων που σχετίζονται με τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Οι ρυθμίσεις αυτές σχετίζονται με την επεκτασιμότητα των συμβάσεων εργασίας, τη μετενέργεια, αλλά και τη διαδικασία προσφυγής στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ).

Στο «μέτωπο» του κατώτατου μισθού, δύο είναι οι επιλογές που έχει το υπουργείο Εργασίας:

Ο υπουργός Εργασίας Πάνος Σκουρλέτης θα προωθήσει νομοσχέδιο για την επαναφορά διατάξεων για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις
– Η άμεση επαναφορά του κατώτατου μισθού με ρύθμιση ή η κατάργηση της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου και η παραπομπή του θέματος στους κοινωνικούς εταίρους.
– Η δεύτερη επιλογή εκτιμάται πως είναι πιο εύκολο να εφαρμοστεί -αν και τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί- και σε αυτή την περίπτωση εργοδοτικές οργανώσεις και ΓΣΕΕ θα κληθούν να καταλήξουν σε συμφωνία για νέα εθνική συλλογική σύμβαση.

Οι όποιες παρεμβάσεις στον κατώτατο μισθό αναμένεται θα συνοδευτούν από τη χορήγηση κινήτρων στις επιχειρήσεις και στους ελεύθερους επαγγελματίες. Τα κίνητρα αυτά θα καθοριστούν το επόμενο διάστημα και ήδη εξετάζονται εναλλακτικές προτάσεις, καθώς στόχος είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού να μην επηρεάσει αρνητικά την αγορά και την απασχόληση.    Read the rest of this entry

ΓΣΕΕ: 9 στους 10 ζητούν επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Standard

Το 88% των Ελλήνων κρίνει ως επιτακτική ανάγκη την επαναφορά του πλαισίου των Ελεύθερων Συλλογικών Διαπραγματεύσεων καθώς και της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) όπως προκύπτει από έρευνα της Metron Analysis που διενεργήθηκε για λογαριασμό της ΓΣΕΕ σε δείγμα 1.201 ατόμων από 18 ετών και άνω.

Στις ηλικίες 18-34 το ποσοστό που υποστηρίζει την επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ) ανέρχεται σε 91%.

Ανεξάρτητα με το τι κόμμα ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές οι ερωτώμενοι, όπως προκύπτει από τα ποιοτικά και ποσοτικά ευρήματα της έρευνας, θεωρούν τη Συλλογική Αυτονομία ως απαραίτητη προϋπόθεση προστασίας των εργασιακών δικαιωμάτων.

Το 85% κρίνουν ότι στην καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας δύναται να συμβάλλει η εντατικοποίηση και αυστηροποίηση των ελέγχων και η επιβολή υψηλών προστίμων.

ΠΗΓΗ: ethnos.gr

Οι ανατροπές στο Μισθολόγιο των Δημοσίων Υπαλλήλων.

Standard

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαμόρφωση του νέου μισθολογίου, το οποίο θα αποσυνδεθεί από το βαθμολόγιο επιφέροντας σαρωτικές αλλαγές στις μισθολογικές απολαβές των δημοσίων υπαλλήλων.

Το σχέδιο νόμου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί στα τέλη του μήνα, οπότε και εκτιμάται ότι θα έχει συμφωνηθεί σε όλες τις λεπτομέρειες με τους εκπροσώπους των δανειστών, ούτως ώστε να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από το μνημόνιο. Το νομοσχέδιο θα κατατεθεί εντός του Δεκεμβρίου προκειμένου να εφαρμοστεί από τις αρχές του 2016.

Το βασικό σενάριο που επεξεργάζονται τα κλιμάκια του υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τη διαμόρφωση του νέου μισθολογίου περιλαμβάνει:

Αποσύνδεση των αυξήσεων από το βαθμολόγιο

Οι μισθολογικές αυξήσεις -όποτε αποφασιστεί να «ξεπαγώσουν»- θα αποδίδονται με βάση τα χρόνια προϋπηρεσίας και όχι με βάση τον βαθμό που καταλαμβάνει ένας υπάλληλος.

Η βαθμολογική εξέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων που αναμένεται να ξεκινήσει τους επόμενους μήνες θα αφορά μόνο τη δυνατότητα που θα έχουν οι εργαζόμενοι να καταλάβουν θέσεις ευθύνης.

Γι’ αυτόν τον λόγο το αρμόδιο υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης προετοιμάζει το νέο βαθμολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων που θα εφαρμοστεί εντός του 2016 με την αξιοποίηση μεταβατικών διατάξεων.

Αλλαγή κλιμακίων ανά διετία και τριετία

Για τις κατηγορίες υπαλλήλων υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το νέο μισθολόγιο θα προβλέπει 13 μισθολογικά κλιμάκια, τα οποία θα αποδίδουν ωριμάνσεις στους βασικούς μισθούς ανά τριετία.

Αντίστοιχα, για τους υπαλλήλους πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης το νέο μισθολόγιο θα προβλέπει 19 μισθολογικά κλιμάκια που θα αποδίδουν αυξήσεις ανά διετία. Με τη διαφορά ωρίμανσης των μισθών επιτυγχάνεται το άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ προσοντούχων και εργαζομένων με χαμηλότερα προσόντα που έχουν ζητήσει οι δανειστές.

Διατηρείται στη μείωση μισθού η προσωπική διαφορά

Βασικός πυλώνας θα είναι η διατήρηση της προσωπικής διαφοράς στην περίπτωση που με το νέο μισθολόγιο υπάρχει ονομαστική μείωση του βασικού μισθού. Ο υπάλληλος θα διατηρεί στις αποδοχές του το πλεονάζον ποσό ως προσωπική διαφορά.       Read the rest of this entry

Θετική Δικαστική Απόφαση για την Εθνική Ασφαλιστική.

Standard

Δείτε ΕΔΩ την Ενημέρωση του Σωματείου Εργαζομένων Ε.Α.Σ. Υμηττού, σχετικά με την έκβαση των Δικαστικών υποθέσεων των εν ενεργεία εργαζομένων που αφορούν την ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ.

Υπέγραψαν σύμβαση; Φάτε τους

Standard

Ένας μηχανισμός στοχοποίησης εργαζομένων και συνδικαλιστών μπήκε από χτες σε λειτουργία από τα κυρίαρχα ΜΜΕ, παρασύροντας σε έναν πρωτοφανή κοινωνικό αυτοματισμό εκατοντάδες πολίτες που προφανώς αγνοούν όλες τις πτυχές του θέματος. Στόχος της επίθεσης οι εργαζόμενοι και οι συνδικαλιστές της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, γιατί κατάφεραν να υπογράψουν ΣΣΕ.

Ναι, μέσα σε αυτές τις συνθήκες, τις δύσκολες για τα εργασιακά δικαιώματα, μετά από πέντε χρόνια σκληρών μνημονιακών πολιτικών, η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, κατάφερε μετά από μήνες διεκδικήσεων, να υπογράψει μία ΣΣΕ, που ούτε αυξήσεις προβλέπει, όπως προπαγάνδιζαν, ούτε τίποτα εξασφαλίζει μιας και πρόκειται για μνημονιακό νόμο που πάει προς κατάργηση, ούτε δημόσια είναι η ΔΕΗ, άρα δεν τα πληρώνουμε από τη τσέπη μας, όπως διαμαρτυρόταν ο κόσμος που τηλεφωνούσε στο Κόκκινο. Κι αντί χιλιάδες εργαζόμενοι να χρησιμοποιήσουν την υπογραφή της συγκεκριμένης ΣΣΕ, ως εφαλτήριο, για να πετύχουν τις δικές τους νίκες, είναι σα να εγκαλούν την κυβέρνηση να καταργήσει τις ελεύθερες συλλογικές συμβάσεις.

Αλλά, ας δούμε τι ακριβώς προβλέπει η συγκεκριμένη σύμβαση και γιατί αντιδρούν ορισμένοι πολίτες, κι όχι μερίδα του τύπου που προφανώς εξυπηρετεί άλλα συμφέροντα.

H Γενική Ομοσπονδία Εργαζομένων στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού του Κλάδου Ηλεκτρικής Ενέργειας υπέγραψε Συλλογική Σύμβαση Εργασίας την Παρασκευή  27/1/2015, με την  Διοίκηση της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε.(Δ.Ε.Η. Α.Ε., στην οποία προβλέπεται η επιστροφή του επιδόματος επικινδύνου για τους εναερίτες -ποιος μπορεί να έχει αντίρρηση σ’ αυτό;- και η νομοθετημένη κοινωνική παροχή με την ονομασία «τροφείο» που θα αποδίδεται σε όλους τους εργαζόμενους της ΔΕΗ, όχι σαν χρήματα, αλλά με τη  μορφή κουπονιού και θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την καθημερινή σίτιση των εργαζόμενων.    Read the rest of this entry

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΥΠΕΘΑ – Καταβολή των δεδουλευμένων στους εργαζόμενους της ΗΜΚ.

Standard

Καταβολή των δεδουλευμένων στους εργαζόμενους της ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΥΜΗΣ. 

Σήμερα 31-12-2014 ολοκληρώθηκε η καταβολή των δεδουλευμένων στους εργαζόμενους της ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΥΜΗΣ.  Μετά από συντονισμένη και επίπονη προσπάθεια της Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας  Φώφης Γεννήματα,  υπηρεσιών  του υπουργείου και στελεχών του πολιτικού σκέλους των ΕΑΣ, οι εργαζόμενοι-  οι οποίοι  ήταν για ενάμιση  χρόνο απλήρωτοι-   έλαβαν περίπου το 65% του δικαιούμενου ποσού, ενώ τις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου του 2015 θα πραγματοποιηθεί και η τελική εξόφληση.

ΠΗΓΗ : amna.gr

Διευκρινίσεις για το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Standard

Στην διευκρίνιση ότι η απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Χρ.Σταϊκούρα για τη χορήγηση 150 ευρώ ανά μήνα σε εργαζομένους στο Δημόσιο δεν συνιστά επαναφορά του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας προχώρησε στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών, απαντώντας σε ερώτηση του in.gr.

Το εν λόγω στέλεχος ανάφερε πως η εκ νέου ενεργοποίηση της  εξουσιοδότησης για την έκδοση απόφασης καθορισμού επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε κατηγορίες προσωπικού του Δημοσίου αποφασίστηκε προκειμένου να αποκατασταθούν αδικίες παρελθόντων ετών και δεν αποτελεί επαναφορά του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας από το παράθυρο.

Όπως ξεκαθάρισε «κανένα ποσό δεν θα δοθεί χωρίς να προηγηθεί αξιολόγηση». Επεσήμανε δε πως η ίδια η απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα προβλέπει 1) ότι οι ενδιαφερόμενοι φορείς πρέπει να υποβάλλουν στο εποπτεύον υπουργείο τα αιτήματά τους και 2) θα πρέπει να ακολουθήσει η έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων των υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικών, αλλά και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού για τη χορήγηση του ποσού.

Σύμφωνα με το ίδιο στέλεχος το επίδομα θα λάβουν υδραυλικοί και ηλεκτρολόγοι και άλλοι εργατοτεχνίτες που εξαρχής το δικαιούνταν και όχι υπάλληλοι της Βουλής και της Προεδρίας της Δημοκρατίας, ή κληρικοί.

Διαβάστε Περισσότερα… Read the rest of this entry

ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Μ.

Standard

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Μ.

ΠΕΜΠΤΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΗ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ ΩΡΑ 13:00

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ – ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ – ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ :

–  ΥΠΟΓΡΑΦΗ Σ.Σ.Ε.

–  ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ.

–  ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΩΝ Ε.Α.Σ. – ΛΑΡΚΟ.

–  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

Διαβάστε ΕΔΩ ολόκληρο το Δελτίο Τύπου της ΠΟΕΜ

ΠΗΓΗ : e-poem.gr