Category Archives: Επιστολές

Ενημέρωση για Συμβόλαιο Πώλησης Ελευσίνας και για Πρόσληψη Έκτακτου Προσωπικού.

Standard

Στις 03.04.2017 κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ. της εταιρείας, συζητήθηκε το θέμα της έγκρισης των όρων του Συμβολαίου Πώλησης της Ελευσίνας, ενώ ανεβλήθη το προς συζήτηση θέμα της Πρόσληψης Έκτακτου Προσωπικού.

Στην συνεδρίαση αυτή του Δ.Σ. δεν συμμετείχαν και ήταν απόντες οι κ.κ. Χρηστίδης και Γαλάνης και εξ αυτού του λόγου ήμασταν παρόντες στο Δ.Σ. πέντε Μέλη. Η έγκριση των όρων του Συμβολαίου Πώλησης της Ελευσίνας συγκέντρωσε τρεις θετικές ψήφους και δύο λευκές και σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας ελήφθη απόφαση λαμβάνοντας την πλειοψηφία επί των παρόντων. Η συζήτηση για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και η λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος, αναβλήθηκε.

Παρά τις αντιρρήσεις και τις επιφυλάξεις που είχα εκφράσει σε προηγούμενα Δ.Σ. ως προς την διαδικασία που ακολουθήθηκε για την Πώληση του εργοστασίου της Ελευσίνας (Προκήρυξη Πλειοδοτικού Διαγωνισμού, Επιτροπή Διαπραγμάτευσης με συμμετοχή Υπηρεσιακών Παραγόντων, Πρακτικά Διαπραγμάτευσης κτλ.), ψήφισα λευκό προκειμένου να διευκολύνω την εταιρεία. Επί της θέσης μου αυτής θέλω να διευκρινίσω τα παρακάτω:

  1. Διατηρώ σταθερή άποψη από μήνες ότι η πώληση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας θα μπορούσε να δικαιολογηθεί μόνο εφόσον ήταν μέρος ενός Επιχειρησιακού Σχεδίου διάσωσης της.
  2. Εξαρχής είχα εκφράσει την θέση ότι η εταιρεία δεν πρέπει να αναλάβει την δαπάνη για την απορρύπανση, τον καθαρισμό και την απομάκρυνση των υπολειμμάτων Πυρομαχικών και εκρηκτικών Υλών, δεδομένου ότι για το τίμημα που είχε καθοριστεί περί Πώλησης του εργοστασίου της Ελευσίνας είχε ληφθεί υπόψη η πραγματική και υφιστάμενη κατάσταση του Εργοστασίου, κατάσταση που γνώριζε ο Αγοραστής.

Όσον αφορά τη πρώτη παρατήρηση, είναι γνωστό ότι προς αυτή την κατεύθυνση, εδώ και μήνες, έχουμε συζητήσει με διάφορα Κυβερνητικά επίπεδα και με την Διοίκηση για τα συνδυαστικά μέτρα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη διάσωση της εταιρείας π.χ. χρηματοδότηση με μορφή δανείου 40 εκατ. €, υπογραφή παραγγελιών με αυξημένη προκαταβολή, αύξηση της απασχόλησης με Πρόσληψη Προσωπικού, νομοθετική ρύθμιση των ποινικών ρητρών κ.λ.π., χωρίς όμως μέχρι σήμερα να υπάρχει θετική εξέλιξη.

Και όσον αφορά τη δεύτερη παρατήρηση, σχετικά με την επιβάρυνση της εταιρείας για την απορρύπανση του Εργοστασίου, είναι γνωστό ότι στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όταν τέθηκε το θέμα της Πώλησης ο Εκπρόσωπος του κύριου Μετόχου ψήφισε θετικά με τον όρο ότι το τίμημα των 25.630.000 € θα είναι η βάση διαπραγμάτευσης. Όμως, όπως προκύπτει από το Σχέδιο του Συμβολαίου Πώλησης που μας τέθηκε υπ’ όψη, το τίμημα θα μειωθεί σημαντικά από υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ο Πωλητής (Ε.Α.Σ.) έναντι του Αγοραστή (ΕΛ.ΠΕ). Παρόλα αυτά, στο προχθεσινό Δ.Σ., ελήφθη απόφαση έγκρισης των όρων του Συμβολαίου Πώλησης, κατά πλειοψηφία και δόθηκε εξουσιοδότηση για την υπογραφή του.

Θα πρέπει τέλος να επισημάνω ότι:     Read the rest of this entry

Υπόμνημα προς Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων.

Standard

Κύριε Πρόεδρε,

Κύριοι Υπουργοί,

Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,

Θα ήθελα καταρχήν, εκ μέρους των Εργαζομένων και των Σωματείων των Ε.Α.Σ., να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση να συμμετέχουμε στην σημερινή διαδικασία και τη δυνατότητα που μας δίνετε, προκειμένου να σας γνωστοποιήσουμε τα κύρια προβλήματα και τους σοβαρούς κινδύνους που διατρέχουν εταιρεία και εργαζόμενοι καθώς και να σας καταθέσουμε συγκεκριμένες προτάσεις και πιθανές λύσεις.

Τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ (ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ) είναι η Μοναδική Ελληνική Δημόσια εταιρεία Παραγωγής Πυρομαχικών, Όπλων και Οπλικών Συστημάτων, που ξεχωρίζουν ως μία από τις λιγοστές εναπομείνασες Βαριές Βιομηχανίες.

Εκ του αντικειμένου της, είναι μια εταιρεία στρατηγικού χαρακτήρα, εθνικού σκοπού και συμφέροντος καθώς η ύπαρξη και η παραγωγική της λειτουργία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την Άμυνα και Ασφάλεια της Χώρας, προσφέροντας επιχειρησιακή ανεξαρτησία στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Η βιωσιμότητα της εταιρείας, εξαρτάται από την δυνατότητά της να πουλάει τα προϊόντα της στην εσωτερική και κυρίως στην εξωτερική αγορά, να έχει παραγωγικές δυνατότητες ώστε να έχει μεγαλύτερα έσοδα από το κόστος λειτουργίας της κάθε χρόνο και να έχει περιθώρια βελτιώσεων, συνεργασιών κ.λ.π. ώστε να έχει ευελιξία σε αναγκαίες αναδιαρθρώσεις.

Σήμερα η εταιρεία έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων περίπου 110 εκατ. €, ολοκληρώνει το πρώτο μέρος σύμβασης με τις Η.Π.Α ύψους 12 εκατ. $ με αποτέλεσμα να ακολουθούν οι επόμενες τμηματικές συμβάσεις που σε βάθος 5ετίας φθάνουν τα 160 εκατ. $ και συμμετέχει σε ανοιχτούς διαγωνισμούς πελατών εξωτερικού ύψους πάνω από 150 – 200 εκατ. €.

Οι παραγωγικές δυνατότητες της εταιρείας με την κατάλληλη ενίσχυση της απασχόλησης επιτρέπουν ετήσια έσοδα της τάξεως των 50-60 εκατ. € με αντίστοιχο κόστος λειτουργίας 40-45 εκατ. € (22 εκατ. σταθερό κόστος λειτουργίας πλέον κόστος υλικών περίπου 40% επί του τζίρου).

Όμως τα Ε.Α.Σ. εδώ και μερικούς μήνες, είναι σε κατάσταση ουσιαστικής πτώχευσης. Η εταιρεία δεν έχει ενημερότητες, η εφορεία έχει προβεί σε δέσμευση και από χθες σε κατάσχεση των λογαριασμών της, πιστωτές προβαίνουν ή απειλούν με πράξεις κατάσχεσης, οι τρέχουσες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις συνεχώς αυξάνονται κ.λ.π.

Η εταιρεία ουσιαστικά δεν μπορεί να λειτουργήσει λόγω ταμειακής αδυναμίας εξυπηρέτησης παλαιών και νέων υποχρεώσεων. Η αρνητική ρευστότητα έχει οδηγήσει σε μη υλοποίηση συμβάσεων (λόγω αδυναμίας χρηματοδότησης πρώτων υλών), μη καταβολή Μισθοδοσίας και υποβάθμιση ζωτικών λειτουργιών (π.χ. Φύλαξη και Καθαριότητα).

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρο το Υπόμνημα.

Καλό Φθινόπωρο!

Standard

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Με την ευκαιρία της επανόδου από τις κανονικές μας άδειες, θέλω να εκφράσω τις ευχές μου για καλό φθινόπωρο με υγεία και δύναμη για να αντιμετωπίσουμε τις κρίσιμες και σημαντικές εξελίξεις για την λειτουργία και την βιωσιμότητα της εταιρείας καθώς και τις «σκληρές» μεταρρυθμίσεις που επέρχονται στα εργασιακά μας και όχι μόνο.

Όλοι μαζί πρέπει να επαγρυπνούμε και να συμμετέχουμε στην προσπάθεια αλλαγής των αποφάσεων που ρίχνουν όλα τα βάρη στους εργαζόμενους. Όλοι μαζί πρέπει να δίνουμε καθημερινά μάχη για τα μέχρι πρότινος αυτονόητα. Δεν έχουμε τίποτα άλλο παρά να αντισταθούμε, με υπομονή επιμονή και αποφασιστικότητα.

Επίσης, θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά και ειλικρινή μου συγχαρητήρια στους επιτυχόντες μαθητές και να τους ευχηθώ καλές σπουδές και καλή σταδιοδρομία, αλλά και τους γονείς – συναδέλφους των παιδιών αυτών, που στάθηκαν μέχρι το τέλος στο πλευρό τους και μοιράστηκαν τις αγωνίες και τις ελπίδες τους.

Ιδιαίτερα θα ήθελα να συγχαρώ τους μαθητές, που παρά τις προσπάθειες που κατέβαλαν δεν κατάφεραν να φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα και να τονίσω ότι οι ευκαιρίες της ζωής δεν εξαντλούνται στην εισαγωγή σε κάποια σχολή και πως τα όνειρα, οι ελπίδες και οι προσδοκίες τους θα έχουν πάντα και άλλες διεξόδους και ότι η ζωή θα τους προσφέρει πολλές ευκαιρίες αρκεί να τις αξιοποιήσουν σωστά. Θα ήθελα λοιπόν να τους ευχηθώ καλή επιτυχία στις μελλοντικές επιλογές τους.

Σε όλα τα παιδιά αλλά και στους σπουδαστές – συναδέλφους μας, εύχομαι καλή πρόοδο, υγεία, υπομονή και επιμονή για να επιτευχθούν οι στόχοι του καθενός.

Επιστολή προς ΥΠΕΘΑ – Ενημέρωση για Ε.Α.Σ. και Αίτημα για άμεση Συνάντηση.

Standard

ΠΡΟΣ:  Υπουργείο  Εθνικής  Άμυνας.                                                                                                                                                           Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Δημήτρη Βίτσα.

ΚΟΙΝ:  Γραφείο Πρωθυπουργού.

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για Ε.Α.Σ. και Αίτημα για άμεση Συνάντηση.

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα ανατεθείσες αρμοδιότητες ανήκει στην δική σας πολιτική ευθύνη η παρακολούθηση και λειτουργία των Ε.Α.Σ. Ως εκ τούτου έχω την υποχρέωση, ως Εκπρόσωπος των Εργαζόμενων, να θέσω υπόψη σας ορισμένα από τα πιο καίρια ζητήματα που αφορούν το παρόν και το μέλλον της εταιρείας και των εργαζόμενων με βάση την τρέχουσα θέση της.

Όπως είναι γνωστό η εταιρεία λειτουργούσε με βάση ένα Σχέδιο Αναδιάρθρωσης με το οποίο η προηγούμενη Κυβέρνηση και Διοίκηση θεωρούσαν ότι απαντούσε στα δύο βασικά προβλήματα. Δηλαδή στην αντιμετώπιση της ελλειμματικής λειτουργίας της εταιρείας και στο πρόβλημα των κρατικών επιδοτήσεων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχα :

  • η ελλειμματική λειτουργία θα σταματούσε ως αποτέλεσμα δράσεων και συγκεκριμένα την μείωση του ετήσιου κόστους λειτουργίας της εταιρείας με οικονομίες κλίμακας κ.λ.π. (συγχωνεύσεις και μετεγκαταστάσεις), αναδιάρθρωση του προσωπικού ώστε να αυξηθεί η συμμετοχή των άμεσα παραγωγικών εργαζόμενων στο σύνολο της εταιρείας και στην αύξηση των μηνιαίων εσόδων από παραγωγή νέων συμβάσεων, ενώ
  • το πρόβλημα των επιδοτήσεων θα αντιμετωπίζονταν αφενός μεν με την επίκληση των προβλέψεων του άρθρου 346 της ΣΛΕΕ και την εκκαθάριση της Ε.Α.Σ.2 (Πολιτικά Προϊόντα). Σύμφωνα με την ενημέρωσή μας η επιτροπή ανταγωνισμού θα επέτρεπε και εξαγωγική λειτουργία της εταιρείας δεδομένου ότι είναι διαπιστωμένο ότι η εταιρεία δεν μπορεί να έχει λειτουργικά κέρδη μόνο με συμβάσεις από το ΥΠΕΘΑ Ελλάδος.

Είναι γνωστό ότι η σημερινή Κυβέρνηση είχε δηλώσει προεκλογικά αλλά και μετεκλογικά την αντίθεσή της για το υφιστάμενο Σχέδιο καθώς και ότι έχει αποφασίσει την επανεξέταση της σκοπιμότητας διάσπασης της εταιρείας και εκκαθάρισης της Ε.Α.Σ.2, δηλαδή την επανεξέταση του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης.

Σύμφωνα και με τις διαβεβαιώσεις που έδινε ο προκάτοχος σας κ. Ήσυχος, στο ΣΕΑ 03.02.2015, στο ΣΕΥ 16.02.2015 και στην Κύμη στις 26.03.2015, η νέα Κυβέρνηση εντός 10ημέρου θα είχε Σχέδιο Διάσωσης και στο αμέσως επόμενο διάστημα Σχέδιο Ανάπτυξης για την εταιρεία.

Όπως είναι γνωστό, μέχρι σήμερα κανένα Σχέδιο Διάσωσης και Ανάπτυξης δεν έγινε. Το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης του 2013-2014 ισχύει και με αυτό η εταιρεία θα περάσει αξιολόγηση από τους Θεσμούς.       Read the rest of this entry

Επιστολή προς ΥΠΕΘΑ – Ενημέρωση για Ε.Α.Σ. – Αίτημα για Συνάντηση.

Standard

ΠΡΟΣ:  Υπουργείο  Εθνικής  Άμυνας.                                                                                                                                                           Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Δημήτρη Βίτσα.

ΚΟΙΝ:  Υπουργείο  Εθνικής  Άμυνας                                                                                                                                              Υπουργό  κ. Πάνο Καμμένο.                                                                                                                                                        Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας κ.  Νίκο Τόσκα.                                                                                                                                   Γενικό Γραμματέα κ. Γιάννη Ταφύλλη.                                                                                                                                        Υπουργείο Οικονομικών                                                                                                                                                             Αναπληρωτή Υπουργό κ. Δημήτρη Μάρδα.

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για Ε.Α.Σ. και Αίτημα για Συνάντηση.

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με τις ανατεθείσες αρμοδιότητες ανήκει πλέον στην δική σας πολιτική ευθύνη η παρακολούθηση και λειτουργία των Ε.Α.Σ. Ως εκ τούτου έχω την υποχρέωση, ως Εκπρόσωπος των Εργαζόμενων, να θέσω υπόψη σας ορισμένα από τα πιο καίρια ζητήματα που αφορούν το παρόν και το μέλλον της εταιρείας και των εργαζόμενων με βάση την τρέχουσα θέση της.

Όπως είναι γνωστό η εταιρεία λειτουργούσε με βάση ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης με το οποίο η προηγούμενη Κυβέρνηση και η Διοίκηση θεωρούσε ότι απαντούσε στα δύο βασικά προβλήματα. Δηλαδή στην αντιμετώπιση της ελλειμματικής λειτουργίας της εταιρείας και στο πρόβλημα των κρατικών επιδοτήσεων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχα :

η ελλειμματική λειτουργία θα σταματούσε ως αποτέλεσμα δράσεων και συγκεκριμένα την μείωση του ετήσιου κόστους λειτουργίας της εταιρείας με οικονομίες κλίμακας κ.λ.π. (συγχωνεύσεις και μετεγκαταστάσεις), αναδιάρθρωση του προσωπικού ώστε να αυξηθεί η συμμετοχή των άμεσα παραγωγικών εργαζόμενων στο σύνολο της εταιρείας και στην αύξηση των μηνιαίων εσόδων από παραγωγή νέων συμβάσεων, ενώ

το πρόβλημα των επιδοτήσεων θα αντιμετωπίζονταν αφενός μεν με την επίκληση των προβλέψεων του άρθρου 346 της ΣΛΕΕ και την εκκαθάριση της Ε.Α.Σ.2 (Πολιτικά Προϊόντα). Σύμφωνα με την ενημέρωσή μας η επιτροπή ανταγωνισμού θα επέτρεπε και εξαγωγική λειτουργία της εταιρείας δεδομένου ότι είναι διαπιστωμένο ότι η εταιρεία δεν μπορεί να έχει λειτουργικά κέρδη μόνο με συμβάσεις από το ΥΠΕΘΑ Ελλάδος.       Read the rest of this entry

Επιστολή προς το Υπουργείο Οικονομικών – Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Standard

Υπουργείο Οικονομικών

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών

κα. Νάντια Βαλαβάνη.

.

Ενιαίο Μισθολόγιο και Επίδομα Ανθυγιεινής και Επικίνδυνης Εργασίας.

.

Κυρία Υπουργέ,

Με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων σας, ως Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονομικών, παρακαλώ δεχθείτε τα συγχαρητήρια και τις ειλικρινείς ευχές μου για επιτυχία στο έργο σας.

Ταυτόχρονα με τις ευχές μου, καταθέτω αίτημα για άμεση συνάντηση μαζί σας, με αντικείμενο τα ζητήματα που απασχολούν την εταιρεία και τους εργαζόμενους.

Οι εργαζόμενοι στα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα, προσδοκούμε να έχουμε στενή συνεργασία για την αντιμετώπιση των τρεχουσών και διορθωτικών προβλημάτων, ως και την περαιτέρω ανάπτυξη των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων.

Όπως ήδη γνωρίζετε από τις συχνές μας επαφές και τις επισκέψεις σας κατά το παρελθόν, αλλά κυρίως λόγω του διαχρονικού σας ενδιαφέροντος για τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, οι εργαζόμενοι κάτω από δύσκολες συνθήκες, αγωνίζονται καθημερινά για να μπορέσει η εταιρεία να ορθοποδήσει και ν’ ανταποκριθεί στις παραγωγικές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει.     Read the rest of this entry

Επιστολή προς την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Standard

Κύριε Υπουργέ,

Κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ,

Κύριε Υφυπουργέ,

Με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων σας, παρακαλώ δεχθείτε τα συγχαρητήρια και τις ειλικρινείς ευχές μου για επιτυχία στο έργο σας.

Οι εργαζόμενοι στα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα προσδοκούμε να έχουμε στενή συνεργασία για την αντιμετώπιση των τρεχουσών και διορθωτικών προβλημάτων ως και την περαιτέρω ανάπτυξη των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων αλλά και γενικότερα στον τομέα της Αμυντικής μας Βιομηχανίας.

Είμαι στη διάθεση σας για κάθε συνεισφορά, από τη θέση του Εκπροσώπου των εργαζομένων στο Δ.Σ. της εταιρείας, προς την κατεύθυνση αυτή ώστε να συνεχίσουν να διαδραματίζουν τον στρατηγικό τους ρόλο στην Εθνική Άμυνα και Ασφάλεια της Χώρας.

Με εκτίμηση

Παναγιώτης Δούκας

Μέλος Δ.Σ. Ε.Α.Σ. ΑΒΕΕ (ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ)

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

Ευχαριστήρια Επιστολή προς όλους τους Εργαζόμενους των Ε.Α.Σ.

Standard

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την αμέριστη υποστήριξή σας και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την ψήφο εμπιστοσύνης στο πρόσωπό μου στις εκλογές για την ανάδειξη Εκπροσώπου.

Ευχαριστώ όχι μόνο όσους με ψήφισαν, αλλά και όλους όσους στηρίξατε και επιβεβαιώσατε τον θεσμό, μέσα από τη συμμετοχή σας στις εκλογικές διαδικασίες.

Ευχαριστώ επίσης τους συναδέλφους που αγωνίστηκαν μαζί μου στις εκλογές με πνεύμα ομοψυχίας, θέτοντας ως κυρίαρχο στόχο τη «νίκη» της αμερόληπτης εκπροσώπησης των εργαζομένων.

Σας ευχαριστώ θερμά που με τιμήσατε με τη ψήφο σας και με εκλέξατε για μία ακόμη φορά Εκπρόσωπό σας στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Γνωρίζω ότι πρόκειται για μια ψήφο ευθύνης και όχι συναλλαγής, για μια ψήφο που αψηφά και δεν βολεύεται, για μια ψήφο που μόνο αντάλλαγμα δεν προσδοκά αλλά απαιτεί ήθος, διαφάνεια, αξιόπιστη ενημέρωση, για μια ψήφο που δεν εμπλουτίζει κανενός το βιογραφικό και δεν διασφαλίζει κανενός την κομματική (και όχι μόνο) καριέρα.

Πιστεύω ότι έγινε ακόμα ένα σημαντικό βήμα από όλους όσους συμμετείχαν, στήριξαν, ψήφισαν ή έστω λοξοκοίταξαν με ελπίδα σε αυτήν την προσπάθεια. Αναδείχτηκε ευδιάκριτα ένας «νέος πόλος» που προσδοκά και μάχεται για μια άλλη αντίληψη και για μια νέα θεώρηση για τα δρώμενα στο εργασιακό μας χώρο.

Η εκπροσώπηση των εργαζομένων στο Δ.Σ. της εταιρείας πρέπει να αφορά και θα αφορά, το σύνολο των εργαζόμενων, μηδενός εξαιρουμένου, ανεξάρτητα από Σωματεία, Παρατάξεις ή Εργασιακούς Χώρους. Read the rest of this entry

Ανοιχτή Επιστολή προς όλους τους Εργαζομένους των Ε.Α.Σ.

Standard

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Αύριο, Πέμπτη 13 Νοέμβρη 2014, θα εκλέξετε τον Εκπρόσωπό μας στο Δ.Σ. της εταιρείας μεταξύ των δύο υποψηφίων που ήδη έχετε προεπιλέξει.

Αισθάνομαι την ανάγκη να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους με στήριξαν με την ψήφο τους και μου έδωσαν το δικαίωμα να είμαι ένας εκ των δύο υποψηφίων στο β’ γύρο των εκλογών, αλλά και σε όλους όσους συμμετείχαν στις εκλογές.

Σας ευχαριστώ θερμά που με προεπιλέξατε.

Στο μικρό χρονικό διάστημα πριν από τις εκλογές του α’ γύρου, επέλεξα να μείνω μακριά από αντιπαραθέσεις με τους συνυποψηφίους μου και απέφυγα συνειδητά να απαντήσω σε σχόλια πικρόχολα και κάποιες φορές συκοφαντικά. Δεν θα απαντήσω ούτε και τώρα, που χάρη στην εμπιστοσύνη που μου δείξατε, επιλέχτηκα να συνεχίσω στο β’ γύρο.

Η επιλογή μου αυτή, σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει θεωρηθεί ως αδυναμία να τοποθετηθώ ή να επιχειρηματολογήσω σε όλα όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, αλλά ως συνειδητή πράξη ενωτικής διάθεσης και συμπόρευσης του συνόλου των εργαζομένων στην εταιρεία.

Συγχαίρω τους συνυποψήφιους μου και ιδιαίτερα την συν. Νίκου, με την οποία θα βρεθούμε «αντίπαλοι» μέχρι την Πέμπτη το απόγευμα. Από την Παρασκευή, ελπίζω ότι θα είμαστε όλοι οι υποψήφιοι στην ίδια πλευρά, για την προάσπιση των συμφερόντων και δικαιωμάτων μας στην εταιρεία. Read the rest of this entry