Category Archives: Ανακοινώσεις

Ενημέρωση για Συμβόλαιο Πώλησης Ελευσίνας και για Πρόσληψη Έκτακτου Προσωπικού.

Standard

Στις 03.04.2017 κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ. της εταιρείας, συζητήθηκε το θέμα της έγκρισης των όρων του Συμβολαίου Πώλησης της Ελευσίνας, ενώ ανεβλήθη το προς συζήτηση θέμα της Πρόσληψης Έκτακτου Προσωπικού.

Στην συνεδρίαση αυτή του Δ.Σ. δεν συμμετείχαν και ήταν απόντες οι κ.κ. Χρηστίδης και Γαλάνης και εξ αυτού του λόγου ήμασταν παρόντες στο Δ.Σ. πέντε Μέλη. Η έγκριση των όρων του Συμβολαίου Πώλησης της Ελευσίνας συγκέντρωσε τρεις θετικές ψήφους και δύο λευκές και σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας ελήφθη απόφαση λαμβάνοντας την πλειοψηφία επί των παρόντων. Η συζήτηση για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και η λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος, αναβλήθηκε.

Παρά τις αντιρρήσεις και τις επιφυλάξεις που είχα εκφράσει σε προηγούμενα Δ.Σ. ως προς την διαδικασία που ακολουθήθηκε για την Πώληση του εργοστασίου της Ελευσίνας (Προκήρυξη Πλειοδοτικού Διαγωνισμού, Επιτροπή Διαπραγμάτευσης με συμμετοχή Υπηρεσιακών Παραγόντων, Πρακτικά Διαπραγμάτευσης κτλ.), ψήφισα λευκό προκειμένου να διευκολύνω την εταιρεία. Επί της θέσης μου αυτής θέλω να διευκρινίσω τα παρακάτω:

  1. Διατηρώ σταθερή άποψη από μήνες ότι η πώληση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας θα μπορούσε να δικαιολογηθεί μόνο εφόσον ήταν μέρος ενός Επιχειρησιακού Σχεδίου διάσωσης της.
  2. Εξαρχής είχα εκφράσει την θέση ότι η εταιρεία δεν πρέπει να αναλάβει την δαπάνη για την απορρύπανση, τον καθαρισμό και την απομάκρυνση των υπολειμμάτων Πυρομαχικών και εκρηκτικών Υλών, δεδομένου ότι για το τίμημα που είχε καθοριστεί περί Πώλησης του εργοστασίου της Ελευσίνας είχε ληφθεί υπόψη η πραγματική και υφιστάμενη κατάσταση του Εργοστασίου, κατάσταση που γνώριζε ο Αγοραστής.

Όσον αφορά τη πρώτη παρατήρηση, είναι γνωστό ότι προς αυτή την κατεύθυνση, εδώ και μήνες, έχουμε συζητήσει με διάφορα Κυβερνητικά επίπεδα και με την Διοίκηση για τα συνδυαστικά μέτρα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη διάσωση της εταιρείας π.χ. χρηματοδότηση με μορφή δανείου 40 εκατ. €, υπογραφή παραγγελιών με αυξημένη προκαταβολή, αύξηση της απασχόλησης με Πρόσληψη Προσωπικού, νομοθετική ρύθμιση των ποινικών ρητρών κ.λ.π., χωρίς όμως μέχρι σήμερα να υπάρχει θετική εξέλιξη.

Και όσον αφορά τη δεύτερη παρατήρηση, σχετικά με την επιβάρυνση της εταιρείας για την απορρύπανση του Εργοστασίου, είναι γνωστό ότι στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όταν τέθηκε το θέμα της Πώλησης ο Εκπρόσωπος του κύριου Μετόχου ψήφισε θετικά με τον όρο ότι το τίμημα των 25.630.000 € θα είναι η βάση διαπραγμάτευσης. Όμως, όπως προκύπτει από το Σχέδιο του Συμβολαίου Πώλησης που μας τέθηκε υπ’ όψη, το τίμημα θα μειωθεί σημαντικά από υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ο Πωλητής (Ε.Α.Σ.) έναντι του Αγοραστή (ΕΛ.ΠΕ). Παρόλα αυτά, στο προχθεσινό Δ.Σ., ελήφθη απόφαση έγκρισης των όρων του Συμβολαίου Πώλησης, κατά πλειοψηφία και δόθηκε εξουσιοδότηση για την υπογραφή του.

Θα πρέπει τέλος να επισημάνω ότι:     Read the rest of this entry

Οι πρόσκαιρες λύσεις δεν αντιμετωπίζουν τα προβλήματα.

Standard

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Η Κυβέρνηση νομοθέτησε ώστε η εταιρεία να έχει ενημερότητες και να πουληθεί η Ελευσίνα αλλά χωρίς να προβλέπει την απόλυτα αναγκαία και πρόσφατα εξαγγελθείσα Χρηματοδότηση των 40 εκατ. €, ενώ φαίνεται πως σύντομα θα κεφαλαιοποιηθούν τα ληξιπρόθεσμα χρέη. Με αυτά τα μέτρα θα μπορέσει η εταιρεία να αποκτήσει ρευστότητα για μερικούς μήνες και θα πληρωθούν οι μισθοί.  Όμως αυτές οι αποφάσεις δεν αντιμετωπίζουν τα προβλήματα αλλά τα μεγαλώνουν και τα μεταφέρουν στο άμεσο μέλλον αν δεν συνοδευτούν από άμεσες αποφάσεις αύξησης της Παραγωγής.

Η εταιρεία πρέπει να πάψει να παράγει νέα ελλείμματα και αυτό μπορεί και πρέπει να γίνει με αύξηση της Παραγωγής και υλοποίηση των Συμβάσεων. Αυτό προϋποθέτει άμεσα αύξηση της απασχόλησης και κάλυψη των ελλειμμάτων που έχουν δημιουργηθεί από την αδράνεια των τελευταίων 24 μηνών διότι σε αυτό το διάστημα η εταιρεία ουσιαστικά έχει πάψει να παράγει και να έχει δικά της έσοδα.

Η πώληση της Ελευσίνας δεν αποτελεί λύση από μόνη της. Θα μας δώσει μεν προκαταβολή 12 εκατ. €, αλλά η εξόφληση θα γίνει μετά από αρκετούς μήνες με την οριστική μεταβίβαση, δηλαδή όταν η εταιρεία υλοποιήσει τις προϋποθέσεις που έχουν θέσει τα ΕΛΠΕ.  Στο μεταξύ από πληροφόρηση που είχαμε χθες από τον Δντα Σύμβουλο, η νομοθετική ρύθμιση που ψήφισε η Βουλή πριν μερικές μέρες δεν αποδεσμεύει πλήρως το οικόπεδο της Ελευσίνας, ώστε να είναι ελεύθερο βαρών. Κατόπιν αυτού, τα ΕΛΠΕ αντιδρούν στην υπογραφή προσυμφώνου και καταβολή της προκαταβολής, ζητώντας τροποποίηση της τροπολογίας !!!

Εκτός από την εν λόγω προκαταβολή η εταιρεία ελπίζει και στην προκαταβολή της Σύμβασης με τα Πυρομαχικά 76/62 αλλά αυτή πρέπει εξ ολοκλήρου να πάει για αγορά Α’ Υλών αν δεν θέλουμε να «κάψουμε» και αυτή την Σύμβαση.

Κατά συνέπεια οι νομοθετικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης είναι θετικές αλλά δεν λύνουν το πρόβλημα της εταιρείας και μάλιστα αν μείνουμε σε αυτές τότε το μέλλον είναι δυσοίωνο και δεν θέλω να πιστεύω ότι η Κυβέρνηση επιδιώκει τώρα εκτόνωση των Διαμαρτυριών και των Κινητοποιήσεων αδιαφορώντας για το τι θα γίνει μετά από μερικούς μήνες ….    Read the rest of this entry

Εισήγηση και Απαντήσεις ΑΝΥΕΘΑ στη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων..

Standard

Την Πέμπτη 24.11.2016, συνεδρίασε η Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Ενημέρωση από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Παναγιώτη (Πάνο) Καμμένο και τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Δημήτριο Βίτσα, σχετικά με την Εθνική Αμυντική Βιομηχανία».

Σας κοινοποιούμε προς ενημέρωση, εκτενή αποσπάσματα από την εισήγηση και τις απαντήσεις του ΑΝΥΕΘΑ, σχετικά με Ε.Α.Σ., την απάντηση του Δ. Συμβούλου σε ερώτηση του Βουλευτή της Ν.Δ., Α. Γεωργιάδη καθώς και το Υπόμνημα που καταθέσαμε προς το Προεδρείο και τα Μέλη της Επιτροπής (δεν επιτράπηκε να υπάρξουν τοποθετήσεις από τους εξωκοινοβουλευτικούς).

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ. «…..Τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα, είναι μια εταιρεία, η οποία προήλθε από την συνένωση της ΕΒΟ και της ΠΥΡΚΑΛ και είναι μια εταιρεία που όλα τα προηγούμενα χρόνια παρήγαγε τεράστια ελλείμματα και τεράστια χρέη. Είναι η 8η εταιρία που χρωστάει πανελλαδικά και οι προηγούμενες επτά, δεν υπάρχουν. Οι 7 προηγούμενες έχουν κλείσει και δεν υπάρχουν σαν εταιρείες.

Τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα, έχουν αυτή τη στιγμή ενεργές συμβάσεις που ξεπερνούν τα 105 εκατ.. Και έχουν περίπου μπροστά τους, αλλά περίπου 100 εκατ.. Έχουν ένα τεράστιο χρέος την εφορία και έχουν πλήρη αδυναμία ρευστότητας. Αυτή την στιγμή δεν έχουν τη δυνατότητα να εκτελέσουν συμβάσεις λόγω αδυναμίας αγοράς πρώτων υλών.

Γνωρίζετε, ότι υπόκεινται και είναι ακόμα στη βάση μιας Συμφωνίας που είχε γίνει με την Ε.Ε. το 2013, που ενεργοποιήθηκε το 2014, για την οποία δόθηκαν 40 εκατομμύρια. Αυτά τα 40 εκατομμύρια εξαντλήθηκαν και δόθηκαν άλλα 5 εκατ. τους τελευταίους πέντε μήνες και το τελευταίο δίμηνο, η εταιρία είναι – επιτρέψτε μου την λέξη της αγοράς – στεγνή.

Σε όλο αυτό το διάστημα, έγιναν διάφορες προσπάθειες, αν χρειαστεί θα τις πω, αλλά όλη η βασική λογική τώρα είναι πώς διαμορφώνεται μια δυνατότητα χρηματοδοτική στην εταιρία, ώστε να εκτελέσει τις συμβάσεις που έχει, για να προχωρήσει ακόμη παραπέρα. Εδώ έχουμε δει διάφορα πράγματα τα οποία επιτρέψτε μου να πω, να μην το πω την ταινία, πολλές συμπτώσεις μαζί, δηλαδή, με το που εξαγγέλλεται ότι στις 24 του μήνα θα γίνει αυτή η συνεδρίαση, αρχίσουν κάποιες κινητοποιήσεις, καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε το εξής, το δικαίωμα του εργαζόμενους στον μισθό του, είναι ιερό και η κινητοποίηση στη βάση αυτού του δικαιώματος, είναι και αυτή ιερή, όπως είναι και ιερή η υποχρέωση της πολιτείας να προσπαθεί για να κάνει τα πάντα ώστε να του το παρέχει. Αυτό είναι το ζήτημα, όμως δεν λέω από την άλλη μεριά ότι η αμυντική βιομηχανία υπάρχει για τους μισθούς, αντίθετα όλοι συμφωνούμε ότι είναι διαφορετικό το μείγμα.

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρο το Ενημερωτικό Σημείωμα.

Ενημέρωση για συνάντηση με ΑΝΥΕΘΑ.

Standard

Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 16.05.2016 στο ΥΠΕΘΑ συνάντηση του Δ.Σ. της εταιρείας και ορισμένων Διευθυντών με τον κ. Βίτσα και Στελέχη του επιτελείου του. Ο κ. Βίτσας επισήμανε ότι η εταιρεία είναι σε οριακό σημείο και πρέπει να βρεθούν λύσεις για την βιωσιμότητα, αλλά και το μέλλον της.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος επιβεβαίωσε ότι η εταιρεία έχει σοβαρά και επείγοντα οικονομικά προβλήματα, ότι υπάρχει έλλειμμα 26,5 εκατ. €, ότι απαιτείται παράταση συμβάσεων, ότι δεν έχει βρεθεί λύση με τις δεσμεύσεις και ότι οι ποινικές ρήτρες είναι περίπου στα 19 εκατ. € κλπ.

Για την άμεση επίλυση των παραπάνω προβλημάτων έκανε ορισμένες προτάσεις. Συγκεκριμένα α) Άμεση χρηματοδότηση της εταιρείας με 40 εκατ. € από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, ρύθμιση των δικαστικών εκκρεμοτήτων, πρόσληψη 30 εποχικών στο ΣΕΑ και σταδιακά 70 στα άλλα ΣΕ ή β) Έως τέλος Μάη 6 εκατ. € από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για αγορά Α’ υλών, κάλυψη μισθοδοσίας και ρυθμίσεων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, πώληση ΣΕΕ, 100 εκατ. € συμβάσεις από τις Ε.Ε.Δ., δραστικός περιορισμός ΣΕΜ, μετακινήσεις προσωπικού στα Σ.Ε., σταδιακή πρόσληψη εποχικού προσωπικού 70 εργαζόμενων καθώς και εκ περιτροπής εργασία.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος θεωρεί ότι οι εργαζόμενοι δεν έχουν κατανοήσει τα προβλήματα της εταιρείας και την σοβαρότητα της κατάστασης. Επισήμανε ότι η εταιρεία δεν μπορεί να ικανοποιήσει τα εργασιακά τους αιτήματα και ότι εάν αυτό δεν γίνει κατανοητό πρέπει να γίνει νομοθετική ρύθμιση διότι με τις κινητοποιήσεις έχουν χαθεί περίπου 750 εργατοώρες.

Ο κ. Βίτσας επισήμανε ότι κατά την γνώμη του το  πρόβλημα της εταιρείας δεν είναι οικονομικό αλλά δομικό. Θεωρεί ότι η εταιρεία στην παρούσα φάση πρέπει να επενδύει στο τζίρο και όχι στο κέρδος, δεσμεύτηκε ότι θα προβεί άμεσα σε συγκεκριμένες ενέργειες για την εξασφάλιση της Μισθοδοσίας, διευκρινίζοντας ότι δεν μπορεί να πει κάτι συγκεκριμένο, θα προσπαθήσει να μην χαθούν οι ρυθμίσεις (Εφορία, ΙΚΑ κλπ), θα προσπαθήσει να υπογραφούν μικρές συμβάσεις από τις Ε.Ε.Δ. που θα μπορεί να δοθεί άμεσα μεγάλη προκαταβολή ή ακόμη και το 100% της σύμβασης και τόνισε την διαφωνία του στο να μείνει η εταιρεία με 2 εργοστάσια και 340 εργαζόμενους ή να ενταχθεί στο νέο Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων.      Read the rest of this entry

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου.

Standard

Με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας, παρατείνεται έως την Πέμπτη 27 Νοέμβρη 2014, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου.

Συνάντηση του Δ. Κουτσούμπα με το Σωματείο Εργαζομένων στα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα.

Standard

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, συναντήθηκε την Τετάρτη με το Σωματείο Εργαζομένων στα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ (ΕΒΟ – ΠΥΡΚΑΛ), στην έδρα της ΚΕ του Κόμματος, στον Περισσό.

Μετά τη συνάντηση ο Δ. Κουτσούμπας δήλωσε:

«Η απαξίωση, η συρρίκνωση των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων εκτός από τα τεράστια προβλήματα που έχει δημιουργήσει στους ίδιους τους εργαζόμενους, σε αυτό τον στρατηγικής σημασίας χώρο, όπως είναι απολύσεις, η μη καταβολή δεδουλευμένων για αρκετούς μήνες και άλλα αντίστοιχα προβλήματα εργασιακά, αδυνατίζει την ίδια την άμυνα της χώρας. Εντείνει, οδηγεί σε ακόμα μεγαλύτερη εξάρτηση της άμυνας της χώρας και του λαού μας. Δε μπορεί τελικά η Ελλάδα, ο λαός μας να υπερασπίσει τα κυριαρχικά του δικαιώματα.

Θα πρέπει να ανακοπεί αυτή η πορεία, θα πρέπει να ενταθεί η λαϊκή συμμαχία, ο αγώνας, η συμπαράσταση, η αλληλεγγύη με προοπτική διεξόδου για έναν τελικά ενιαίο φορέα αμυντικής βιομηχανίας, τέτοιο που έχει ανάγκη ο τόπος, τέτοιο που έχει ανάγκη ο λαός μας».

Τα προβλήματα των εργαζομένων εξέθεσε στο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, ο Παναγιώτης Δούκας, πρόεδρος του Σωματείου των Εργαζομένων στα ΕΑΣ Υμηττού.

ΠΗΓΗ : kke.gr902.gr

8 Μάρτη 1857 – 8 Μάρτη 2013. Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Standard

ginaikaΣυναδέλφισσες,

Έχουν περάσει πολλά χρόνια από την πρώτη διαδήλωση εργατριών, που διαδήλωσαν στην Νέα Υόρκη στις 8 Μάρτη 1857, διεκδικώντας μείωση των ωρών εργασίας από 14 ώρες σε 8 ώρες, καλλίτερες αμοιβές και καλλίτερες συνθήκες εργασίας.

Διαδήλωση που είχε αιματηρό τέλος όπου πολλές γυναίκες συνελήφθησαν και κάποιες δολοφονήθηκαν από την αστυνομία.

Στην Β’ Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Σοσιαλιστριών Γυναικών, που συνήλθε στην Κοπεγχάγη το 1910, καθιερώθηκε, μετά από πρόταση της Κλάρας Τσέτκιν, η μέρα της 8ης Μάρτη σαν Διεθνή Μέρα της Γυναίκας κάτω από δυο βασικά συνθήματα: Την πάλη για τα δικαιώματά της και την πάλη για την ειρήνη.

Η 8 Μάρτη δεν είναι γιορτή. Είναι μέρα – σύμβολο που συνδέθηκε με τους αγώνες του Γυναικείου Κινήματος για ισότητα και κοινωνική δικαιοσύνη, τα οποία οφείλουν άνδρες και γυναίκες να σέβονται, να υπερασπίζονται και να αγωνίζονται καθημερινά.

Από τις 8 Μάρτη 1857 μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει πολλά.

Δυστυχώς όμως, σήμερα 8 Μάρτη 2013, η κατάσταση επιβάλει την ανάληψη άμεσων πρωτοβουλιών από εμάς για εμάς. Πριν μας γυρίσουν στο Μάρτη του 1857.

Διαβάστε Περισσότερα… Read the rest of this entry

Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας στο Υπ.Οικονομικών.

Standard

Αύριο, Τρίτη 11.09.2012 στις 13:00, τα Σωματεία και οι Εργαζόμενοι στα Ε.Α.Σ. ΑΒΕΕ (ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ) θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπ. Οικονομικών.

Προσυγκέντρωση Σωματείων στις 12:00 στην Κεντρική.

Διαβάστε την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ε.Α.Σ. 

και το ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ε.Α.Σ.

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ή ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ !

Καλό Φθινόπωρο …

Standard

Με την ευκαιρία της επανόδου από τις κανονικές μας άδειες θέλω να εκφράσω τις ευχές μου για καλό φθινόπωρο με υγεία και υπομονή να αντιμετωπίσουμε τη νέα λαίλαπα που επέρχεται απέναντι στα εργασιακά και ασφαλιστικά μας ζητήματα, απέναντι στην ίδια μας την επιβίωση.

Σας καλώ όλους σε επαγρύπνηση και αγωνιστική εγρήγορση απέναντι σε όλους όσους και μέσα στην εταιρεία μηχανεύονται τρόπους για την περαιτέρω άδικη και άνιση μεταχείρισή μας με μοναδικό σκοπό την κατοχύρωση προνομίων σε βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας των εργαζομένων.

Με την ενότητα και τον αγώνα μας θα αποτρέψουμε τα όποια σχέδια και τις εν κρυπτό αποφάσεις που επιχειρούν να ληφθούν «για εμάς χωρίς εμάς».

Επίσης, θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά και ειλικρινή μου συγχαρητήρια στους επιτυχόντες μαθητές που κατάφεραν να εισέλθουν στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και να τους ευχηθώ καλές σπουδές και καλή σταδιοδρομία, αλλά και τους γονείς-συναδέλφους των παιδιών αυτών, που στάθηκαν μέχρι το τέλος στο πλευρό τους και μοιράστηκαν τις αγωνίες και τις ελπίδες τους.

Ιδιαίτερα θα ήθελα να συγχαρώ τους μαθητές, που παρά τις προσπάθειες που κατέβαλαν δεν κατάφεραν να φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα και να τονίσω ότι οι ευκαιρίες της ζωής δεν εξαντλούνται στην εισαγωγή σε κάποια σχολή και πως τα όνειρα, οι ελπίδες και οι προσδοκίες τους θα έχουν πάντα και άλλες διεξόδους και ότι η ζωή θα τους προσφέρει πολλές ευκαιρίες αρκεί να τις αξιοποιήσουν σωστά.  Θα ήθελα λοιπόν να τους ευχηθώ καλή επιτυχία στις μελλοντικές επιλογές τους.

Ευχές για Kαλό Kαλοκαίρι.

Standard

Συναδέλφισσες , συνάδελφοι,

Με την ευκαιρία της έναρξης των καλοκαιρινών αδειών εύχομαι ολόψυχα σε όλους και όλες και τις οικογένειές σας καλό καλοκαίρι με στιγμές αγάπης, ευτυχίας και ξεγνοιασιάς , ξεχνώντας για λίγο τις δύσκολες στιγμές της καθημερινότητάς μας και όσο δύσκολο και αν φαίνεται, να σκεφτόμαστε αισιόδοξα.

Από την πλευρά μου θα παρακολουθώ καθημερινά την επικαιρότητα εντός και εκτός εταιρείας, που έχει σχέση με τον θεσμικό μου ρόλο, ως εκπροσώπου σας στο Δ.Σ. και θα σας ενημερώνω, όπως κάνω πάντα, όταν συντρέχουν λόγοι με ενημερωτικά σημειώματα και μέσα από την ιστοσελίδα μου https://ekprosoposeas.wordpress.com

Για όποιο θέμα χρειάζεστε διευκρινίσεις μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού στο e-mail  ekprosoposeas@eas.gr

Καλό καλοκαίρι και καλή επάνοδο!