Daily Archives: 06/03/2013

Δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Ε.Α.Σ.

Standard

Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή αρχίζει διεξοδική έρευνα σχετικά με τα κρατικά μέτρα υπέρ της εταιρείας Hellenic Defence Systems S.A.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε έρευνα σε βάθος για να διαπιστώσει αν τα μέτρα κρατικής στήριξης που έλαβε η Ελλάδα αναφορικά με την επιχείρηση Hellenic Defence Systems S.A. (HDS, ή Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Ε. – ΕΑΣ στα ελληνικά) είναι συμβατά με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν άμεση επιχορήγηση από το κράτος ύψους 10 εκατ. ευρώ, αύξηση του κεφαλαίου κατά 158 εκατ. ευρώ και αρκετές κρατικές εγγυήσεις για δάνεια μέχρι 942 εκατ. ευρώ κατά την περίοδο 2004-2011.

Η HDS (ΕΑΣ) ανήκει κατά 99,8% στο ελληνικό δημόσιο, κατά 0,18% στην Τράπεζα Πειραιώς (ιδιωτικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα) και κατά 0,02% σε ιδιώτες, και περιλαμβάνεται στο ελληνικό πρόγραμμα ιδιωτικοποίησης. Αντιμετωπίζει οικονομικές δυσχέρειες τουλάχιστον από το 2004, και τα μέτρα φαίνεται ότι εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης. Ως εκ τούτου, η εταιρεία μπορεί να λάβει κρατική ενίσχυση μόνο υπό τις αυστηρές προϋποθέσεις που ορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις διάσωσης και αναδιάρθρωσης προβληματικών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές, μια επιχείρηση μπορεί να λάβει τέτοιου είδους ενίσχυση μία μόνο φορά σε διάστημα 10 ετών (βάσει της αποκαλούμενης αρχής της «εφάπαξ ενίσχυσης») και η ενίσχυση πρέπει να τερματίζεται μετά από 6 μήνες ή να χορηγείται στη βάση ενδεδειγμένου σχεδίου αναδιάρθρωσης.

Στη παρούσα υπόθεση, η Επιτροπή έχει αμφιβολίες κατά πόσο τα υπό εξέταση μέτρα έχουν τερματιστεί ή είναι σύμφωνα με τις λοιπές προϋποθέσεις των κατευθυντήριων γραμμών.

Η έναρξη σε βάθος έρευνας δεν προδικάζει το αποτέλεσμα της έρευνας. Παρέχει στην Ελλάδα και στα ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη την ευκαιρία να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τα μέτρα τα οποία διερευνά η Επιτροπή.

Ιστορικό

Τα μέτρα δημόσιας στήριξης είναι κρατικές ενισχύσεις εάν δεν έχουν χορηγηθεί υπό όρους υπό όρους αποδεκτούς για έναν ιδιωτικό φορέα που δραστηριοποιείται βάσει των κανόνων της αγοράς. Αυτή είναι η αρχή του επενδυτή σε οικονομία της αγοράς – ΑΕΟΑ. Εάν δεν τηρείται η αρχή του επενδυτή σε οικονομία της αγοράς και οιοδήποτε από τα μέτρα εμπεριέχει κρατική ενίσχυση, τότε η Επιτροπή εξετάζει κατά πόσον τα μέτρα συνάδουν προς τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ.

Η HDS κατασκευάζει ταυτόχρονα αμυντικούς εξοπλισμούς αλλά και προϊόντα για μη στρατιωτικούς σκοπούς. Σύμφωνα με το άρθρο 346 της ΣΛΕΕ, τα μέτρα κρατικών ενισχύσεων εξαιρούνται από την εκτίμηση της Επιτροπής εφόσον κρίνονται αναγκαία για την προστασία των ουσιωδών συμφερόντων ασφάλειας ενός κράτους μέλους. Εάν οι ελληνικές αρχές επρόκειτο να επικαλεστούν τη διάταξη αυτή και να δικαιολογήσουν την εφαρμογή της, η Επιτροπή θα λάμβανε υπόψη της την παράμετρο αυτή κατά την εξέταση των μέτρων στήριξης.

Η μη εμπιστευτική μορφή της εν λόγω απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης SA.34308 στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Ανταγωνισμού αφ’ ης στιγμής διευθετηθούν τυχόν ζητήματα απορρήτου. Νέες δημοσιεύσεις αποφάσεων για κρατικές ενισχύσεις στο Διαδίκτυο και στην Επίσημη Εφημερίδα αναρτώνται στο εβδομαδιαίο ηλεκτρονικό δελτίο State Aid Weekly e-News.

Δείτε  εδώ  το Δελτίο Τύπου Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΠΗΓΗ : europa.eu

Advertisements

Έρευνα της Κομισιόν για τα κρατικά μέτρα υπέρ της Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα.

Standard
Βρυξέλλες, Βέλγιο
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι κίνησε έρευνα σε βάθος για να διαπιστώσει αν τα μέτρα κρατικής στήριξης που έλαβε η Ελλάδα αναφορικά με την επιχείρηση Hellenic Defence Systems S.A. (HDS, ή Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Ε. – ΕΑΣ) είναι συμβατά με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ.Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν άμεση επιχορήγηση από το κράτος ύψους 10 εκατ. ευρώ, αύξηση του κεφαλαίου κατά 158 εκατ. ευρώ και αρκετές κρατικές εγγυήσεις για δάνεια μέχρι 942 εκατ. ευρώ κατά την περίοδο 2004-2011.

Η HDS (ΕΑΣ) ανήκει κατά 99,8% στο ελληνικό δημόσιο, κατά 0,18% στην Τράπεζα Πειραιώς και κατά 0,02% σε ιδιώτες, και περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα ιδιωτικοποίησης.

Αντιμετωπίζει οικονομικές δυσχέρειες τουλάχιστον από το 2004, και τα μέτρα φαίνεται ότι εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης, σύμφωνα με την Κομισιόν.

Ως εκ τούτου, η εταιρεία μπορεί να λάβει κρατική ενίσχυση μόνο υπό τις αυστηρές προϋποθέσεις που ορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις διάσωσης και αναδιάρθρωσης προβληματικών επιχειρήσεων, επισημαίνεται.

Σύμφωνα με τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές, μια επιχείρηση μπορεί να λάβει τέτοιου είδους ενίσχυση μία μόνο φορά σε διάστημα 10 ετών (βάσει της αποκαλούμενης αρχής της «εφάπαξ ενίσχυσης») και η ενίσχυση πρέπει να τερματίζεται μετά από 6 μήνες ή να χορηγείται στη βάση ενδεδειγμένου σχεδίου αναδιάρθρωσης.

Στη παρούσα υπόθεση, η Κομισιόν λέει ότι έχει αμφιβολίες κατά πόσο τα υπό εξέταση μέτρα έχουν τερματιστεί ή είναι σύμφωνα με τις λοιπές προϋποθέσεις των κατευθυντήριων γραμμών.

Η έναρξη σε βάθος έρευνας δεν προδικάζει το αποτέλεσμα της έρευνας, επισημαίνει και προσθέτει ότι παρέχει στην Ελλάδα και στα ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη την ευκαιρία να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τα μέτρα τα οποία διερευνά.

* Ο αρμόδιος για θέματα Ανταγωνισμού, κοινοτικός επίτροπος Χοακίμ Αλμούνια, δήλωσε ότι οι έρευνες είναι αναγκαίες και ότι με την περάτωσή τους θα καταστεί σαφές αν το ελληνικό κράτος θα πρέπει ή όχι να ανακτήσει τις ενισχύσεις.

Ερωτηθείς γιατί οι έρευνες αυτές δεν έγιναν νωρίτερα και πραγματοποιούνται στην παρούσα φάση, που οι δύο εταιρίες βρίσκονται υπό διαδικασία ιδιωτικοποίησης, ο ισπανός επίτροπος άφησε σαφώς να εννοηθεί ότι η όποια ευθύνη ανήκει στις ελληνικές αρχές και όχι στις κοινοτικές υπηρεσίες.

ΠΗΓΗ : Newsroom ΔΟΛ – news.in.gr

Δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ΛΑΡΚΟ.

Standard

Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή κινεί σε βάθος έρευνα σχετικά με πιθανή κρατική ενίσχυση της Ελλάδας υπέρ της Γενικής Μεταλλευτικής και Μεταλλουργικής Α.Ε. «ΛΑΡΚΟ»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε σε βάθος έρευνα προκειμένου να εξακριβωθεί κατά πόσο τα μέτρα κρατικής στήριξης που χορηγήθηκαν από την Ελλάδα υπέρ της Γενικής Μεταλλευτικής και Μεταλλουργικής Α.Ε. «ΛΑΡΚΟ» (ΛΑΡΚΟ), ύψους άνω των 105 εκατ. ευρώ, είναι συμβατά με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ. Η Επιτροπή δεν έχει πεισθεί ότι τα μέτρα είναι σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, και ιδίως τους κανόνες σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις διάσωσης και αναδιάρθρωσης προβληματικών επιχειρήσεων. Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι η έναρξη σε βάθος έρευνας δεν προδικάζει το αποτέλεσμα της έρευνας αυτής, στο πλαίσιο της οποίας παρέχεται στην Ελλάδα και σε άλλους ενδιαφερόμενους τρίτους η ευκαιρία να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους για τα μέτρα που αξιολογεί η Επιτροπή.

Θεωρείται πιθανό ότι κατά το παρελθόν η ΛΑΡΚΟ επωφεληθηκε από διάφορα μέτρα κρατικών ενισχύσεων ύψους άνω των 105 εκατ. ευρώ. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου το 2009 και αρκετές κρατικές εγγυήσεις για δάνεια κατά την περίοδο 2008-2010, πιθανή μη είσπραξη από το κράτος ενός χρέους από το 2004, και παραίτηση από την είσπραξη προκαταβολής φορολογικού προστίμου το 2010. Βάσει των οικονομικών δεδομένων της ΛΑΡΚΟ, η εταιρεία φαίνεται ότι αντιμετώπιζε προβλήματα τουλάχιστον από το 2008.

Η Επιτροπή θα διερευνήσει τώρα κατά πόσο τα μέτρα αυτά συνιστούν κρατικές ενισχύσεις κατά την έννοια των κανόνων της ΕΕ. Μέτρα δημόσιας στήριξης συνιστούν κρατική ενίσχυση εάν δεν έχουν χορηγηθεί υπό όρους που θα ήταν αποδεκτοί για έναν ιδιωτικό φορέα που ενεργεί βάσει των κανόνων της αγοράς. Εάν οιοδήποτε από τα μέτρα περιλαμβάνει κρατικές ενισχύσεις, η Επιτροπή θα εξετάσει στη συνέχεια κατά πόσον οι ενισχύσεις αυτές είναι συμβατές με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ.

Οι κατευθυντήριες γραμμές του 2004 για τις ενισχύσεις διάσωσης και αναδιάρθρωσης καθορίζουν αυστηρούς όρους υπό τους οποίους οι προβληματικές επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν κρατική ενίσχυση. Ειδικότερα, ενίσχυση διάσωσης και αναδιάρθρωσης μπορεί να χορηγηθεί μία μόνο φορά σε περίοδο 10 ετών (σύμφωνα με τη λεγόμενη αρχή της «εφάπαξ ενίσχυσης»). Επιπλέον, η ενίσχυση αυτή πρέπει είτε να περατωθεί μετά από 6 μήνες ή είτε να χορηγείται προκειμένου να εφαρμοστεί κατάλληλο σχέδιο αναδιάρθρωσης. Η Επιτροπή αμφιβάλλει κατά πόσο, όσον αφορά τη ΛΑΡΚΟ, τα μέτρα στήριξης χορηγήθηκαν στο πλαίσιο τέτοιου σχεδίου αναδιάρθρωσης και εάν τα μέτρα αυτά έχουν περατωθεί. Η Επιτροπή αμφιβάλλει επίσης αν έχει τηρηθεί η αρχή της «εφάπαξ ενίσχυσης».

Ιστορικό

Η ΛΑΡΚΟ ειδικεύεται στους τομείς της εξόρυξης και επεξεργασίας κοιτασμάτων λατερίτη, της εξόρυξης λιγνίτη και της παραγωγής σιδηρονικελίου και υποπροϊόντων. Εξάγει το μεγαλύτερο τμήμα της παραγωγής της στην ΕΕ ή σε ευρωπαϊκές χώρες, στοχεύοντας κυρίως στις βιομηχανίες αλουμινίου και χάλυβα και συγκαταλέγεται μεταξύ των 5 μεγαλύτερων εταιρειών πώλησης των προϊόντων αυτών σε παγκόσμιο επίπεδο. Το 2012, ποσοστό 55,2% των μετοχών της ΛΑΡΚΟ ανήκε στο ελληνικό Δημόσιο, 33,4% στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ιδιωτικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα) και 11,4% στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (η κατεστημένη εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας, στην οποία το δημόσιο είναι ο πλειοψηφικός μέτοχος).

Η ΛΑΡΚΟ άρχισε να είναι προβληματική τουλάχιστον από το 2008 και περιλαμβάνεται στο ελληνικό πρόγραμμα ιδιωτικοποίησης.

Οι δημόσιες παρεμβάσεις σε εταιρείες που ασκούν οικονομικές δραστηριότητες μπορεί να θεωρηθούν ότι δεν περιλαμβάνουν κρατική ενίσχυση κατά την έννοια των κανόνων της ΕΕ όταν πραγματοποιούνται υπό όρους που θα ήταν αποδεκτοί για έναν ιδιωτικό φορέα που ενεργεί βάσει των κανόνων της αγοράς (η λεγόμενη «αρχή του επενδυτή στην οικονομία της αγοράς» – ΑΕΟΑ). Εάν δεν τηρείται η αρχή του επενδυτή σε οικονομία της αγοράς, η δημόσια παρέμβαση συνιστά κρατική ενίσχυση κατά την έννοια των κανόνων της  ΕΕ (άρθρο 107 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – ΣΛΕΕ), δεδομένου ότι παρέχει στον δικαιούχο οικονομικό πλεονέκτημα το οποίο δεν έχουν οι ανταγωνιστές του. Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα προβεί σε αξιολόγηση για το κατά πόσο η εν λόγω ενίσχυση μπορεί να θεωρηθεί συμβιβάσιμη με τους κοινούς κανόνες της ΕΕ που επιτρέπουν ορισμένες κατηγορίες ενισχύσεων, όπως τις κατευθυντήριες γραμμές του 2004 για τις κρατικές ενισχύσεις διάσωσης και αναδιάρθρωσης προβληματικών επιχειρήσεων.

Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης αυτής θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.34572 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων του δικτυακού τόπου της ΓΔ Ανταγωνισμού αφ’ ης στιγμής διευθετηθούν τυχόν ζητήματα απορρήτου. Νέες δημοσιεύσεις αποφάσεων για κρατικές ενισχύσεις στο Διαδίκτυο και στην Επίσημη Εφημερίδα καταχωρούνται στο εβδομαδιαίο ηλεκτρονικό δελτίο State Aid Weekly e-News.

Δείτε  εδώ  το Δελτίο Τύπου Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΠΗΓΗ : europa.eu

Έρευνα για πιθανή κρατική ενίσχυση της ΛΑΡΚΟ ξεκινά η Κομισιόν.

Standard
Βρυξέλλες, Βέλγιο
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι κίνησε σε βάθος έρευνα προκειμένου να εξακριβωθεί κατά πόσο τα μέτρα κρατικής στήριξης που χορηγήθηκαν από την Ελλάδα υπέρ της Γενικής Μεταλλευτικής και Μεταλλουργικής Α.Ε. «ΛΑΡΚΟ» (ΛΑΡΚΟ), ύψους άνω των 105 εκατ. ευρώ, είναι συμβατά με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ.
Η Επιτροπή δεν έχει πεισθεί ότι τα μέτρα είναι σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, και ιδίως τους κανόνες σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις διάσωσης και αναδιάρθρωσης προβληματικών επιχειρήσεων.
Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι η έναρξη σε βάθος έρευνας δεν προδικάζει το αποτέλεσμα της έρευνας αυτής, στο πλαίσιο της οποίας παρέχεται στην Ελλάδα και σε άλλους ενδιαφερόμενους τρίτους η ευκαιρία να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους για τα μέτρα που αξιολογεί η Επιτροπή.
Θεωρείται πιθανό ότι κατά το παρελθόν η ΛΑΡΚΟ επωφεληθηκε από διάφορα μέτρα κρατικών ενισχύσεων ύψους άνω των 105 εκατ. ευρώ.
Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου το 2009 και αρκετές κρατικές εγγυήσεις για δάνεια κατά την περίοδο 2008-2010, πιθανή μη είσπραξη από το κράτος ενός χρέους από το 2004, και παραίτηση από την είσπραξη προκαταβολής φορολογικού προστίμου το 2010.
Βάσει των οικονομικών δεδομένων της ΛΑΡΚΟ, η εταιρεία φαίνεται ότι αντιμετώπιζε προβλήματα τουλάχιστον από το 2008.
Η Επιτροπή θα διερευνήσει τώρα κατά πόσο τα μέτρα αυτά συνιστούν κρατικές ενισχύσεις κατά την έννοια των κανόνων της ΕΕ.
Μέτρα δημόσιας στήριξης συνιστούν κρατική ενίσχυση εάν δεν έχουν χορηγηθεί υπό όρους που θα ήταν αποδεκτοί για έναν ιδιωτικό φορέα που ενεργεί βάσει των κανόνων της αγοράς. Εάν οιοδήποτε από τα μέτρα περιλαμβάνει κρατικές ενισχύσεις, η Επιτροπή θα εξετάσει στη συνέχεια κατά πόσον οι ενισχύσεις αυτές είναι συμβατές με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ.
Οι κατευθυντήριες γραμμές του 2004 για τις ενισχύσεις διάσωσης και αναδιάρθρωσης καθορίζουν αυστηρούς όρους υπό τους οποίους οι προβληματικές επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν κρατική ενίσχυση.
Ειδικότερα, ενίσχυση διάσωσης και αναδιάρθρωσης μπορεί να χορηγηθεί μία μόνο φορά σε περίοδο 10 ετών (σύμφωνα με τη λεγόμενη αρχή της «εφάπαξ ενίσχυσης»). Επιπλέον, η ενίσχυση αυτή πρέπει είτε να περατωθεί μετά από 6 μήνες ή είτε να χορηγείται προκειμένου να εφαρμοστεί κατάλληλο σχέδιο αναδιάρθρωσης.
Η Επιτροπή αμφιβάλλει κατά πόσο, όσον αφορά τη ΛΑΡΚΟ, τα μέτρα στήριξης χορηγήθηκαν στο πλαίσιο τέτοιου σχεδίου αναδιάρθρωσης και εάν τα μέτρα αυτά έχουν περατωθεί. Η Επιτροπή αμφιβάλλει επίσης αν έχει τηρηθεί η αρχή της «εφάπαξ ενίσχυσης».* Ο αρμόδιος για θέματα Ανταγωνισμού, κοινοτικός επίτροπος Χοακίμ Αλμούνια, δήλωσε ότι οι έρευνες είναι αναγκαίες και ότι με την περάτωσή τους θα καταστεί σαφές αν το ελληνικό κράτος θα πρέπει ή όχι να ανακτήσει τις ενισχύσεις.

Ερωτηθείς γιατί οι έρευνες αυτές δεν έγιναν νωρίτερα και πραγματοποιούνται στην παρούσα φάση, που οι δύο εταιρίες βρίσκονται υπό διαδικασία ιδιωτικοποίησης, ο ισπανός επίτροπος άφησε σαφώς να εννοηθεί ότι η όποια ευθύνη ανήκει στις ελληνικές αρχές και όχι στις κοινοτικές υπηρεσίες.

ΠΗΓΗ : Newsroom ΔΟΛ – news.in.gr

«Ταφόπλακα» και στα Ε.Α.Σ. ετοιμάζονται να βάλουν οι Ευρωπαίοι!

Standard

Ο Αλμούνια μετά από τα ελληνικά ναυπηγεία ετοιμάζεται να βάλει “ταφόπλακα” και στα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα. Θα τον αφήσουν;

Ο αρμόδιος για θέματα Ανταγωνισμού, κοινοτικός επίτροπος Χοακίμ Αλμούνια δήλωσε σήμερα, αναφορικά με τις έρευνες της Επιτροπής για ενδεχόμενες παράνομες κρατικές ενισχύσεις στην ΕΑΣ (Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα) και τη ΛΑΡΚΟ, ότι οι έρευνες αυτές είναι αναγκαίες και ότι με την περάτωσή τους θα καταστεί σαφές αν το ελληνικό κράτος θα πρέπει ή όχι να ανακτήσει τις ενισχύσεις.

ΠΗΓΗ : newsit.gr

Ο Αλμούνια μετά από τα ελληνικά ναυπηγεία ετοιμάζεται να βάλει “ταφόπλακα” και στα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα. Θα τον αφήσουν;

Ο αρμόδιος για θέματα Ανταγωνισμού, κοινοτικός επίτροπος Χοακίμ Αλμούνια δήλωσε σήμερα, αναφορικά με τις έρευνες της Επιτροπής για ενδεχόμενες παράνομες κρατικές ενισχύσεις στην ΕΑΣ (Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα) και τη ΛΑΡΚΟ, ότι οι έρευνες αυτές είναι αναγκαίες και ότι με την περάτωσή τους θα καταστεί σαφές αν το ελληνικό κράτος θα πρέπει ή όχι να ανακτήσει τις ενισχύσεις.

Ερωτηθείς γιατί οι έρευνες αυτές δεν έγιναν νωρίτερα και πραγματοποιούνται στην παρούσα φάση, που οι δύο εταιρίες βρίσκονται υπό διαδικασίες ιδιωτικοποίησης, ο Ισπανός επίτροπος άφησε σαφώς να εννοηθεί ότι η όποια ευθύνη ανήκει στις ελληνικές αρχές και όχι στις κοινοτικές υπηρεσίες.

ΠΗΓΗ : onalert.gr

Με καθυστερήσεις οι διαγωνισμοί ΛΑΡΚΟ, ΕΑΣ, ΕΛΤΑ, ΕΛΒΟ.

Standard

Καθυστερήσεις καταγράφει το ελληνικό πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων αφού οι 4 μεγάλοι διαγωνισμοί που προγραμματίζονταν να προκηρυχθούν εντός του α’ τριμήνου του έτους μετατίθενται για το β’ τρίμηνο.

Πρόκειται για τους διαγωνισμούς της ΛΑΡΚΟ, των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων , των ΕΛΤΑ και της Ελληνικής Βιομηχανίας Οπλων .Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από την έκθεση του ΤΑΙΠΕΔ για την περίοδο Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2012 που αναφέρεται και στη γενικότερη πρόοδο του προγράμματος, δηλαδή τις αποκρατικοποιήσεις οι οποίες πρόκειται να ξεκινήσουν το α’ και το β’ τρίμηνο του 2013.

Το αμέσως προηγούμενο χρονοδιάγραμμα περιελάμβανε 8 προκηρύξεις διαγωνισμών εντός του α’ τριμήνου: ΟΔΙΕ, ΛΑΡΚΟ, ΕΛΤΑ, ΕΛΒΟ, ΕΑΣ, Εγνατία Οδός, Περιφερειακά Αεροδρόμια, μαζί με Μικρά Λιμάνια & Μαρίνες. Τώρα οι 4 έχουν μετατεθεί για το β’ τρίμηνο.

Εξάλλου, χθες προκηρύχθηκαν από το ΤΑΙΠΕΔ οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος αφενός για τη παραχώρηση του ακινήτου του Αγίου Ιωάννη στη Σιθωνία Χαλκιδικής αφετέρου για την εκπόνηση master plan στο πρώτο πακέτο με τις μαρίνες (Άλιμος, Ύδρα, Πόρος, Επίδαυρος).

ΠΗΓΗ : sofokleousin.gr

Αποκρατικοποίηση Ε.Α.Σ.: Μια τεράστια απάτη – «Τoυς έριξαν στο κεφάλι» και έρευνα της Ε.Ε.

Standard

Στον αέρα τινάζει όχι μόνο την αποκρατικοποίηση τω Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων, αλλά και την ίδια την ύπαρξη της κορυφαίας αμυντικής βιομηχανίας της χώρας η ΕΕ με την έρευνα που διέταξε η Επιτροπή Ανταγωνισμού της για να διαπιστωθεί εάν η κρατική ενίσχυση της Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα παραβιάζει την κοινοτική νομοθεσία!

Κατόπιν αυτού είναι βέβαιο ότι τα ΕΑΣ στην παρούσα μορφή τους είναι πρακτικά αδύνατον να επιβιώσουν αφού το πρόστιμο είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο. Και όποιος ισχυριστεί ότι η έρευνα μόνο τυχαία δεν είναι, θα έχει απόλυτο δίκιο. Βοηθά το ΤΑΙΠΕΔ να ξεπουλήσει την περιουσία των ΕΑΣ και βέβαια βοηθά ξένους ανταγωνιστές των ΕΑΣ…

Η έρευνα αφορά ένα κρατικό δάνειο 10 εκατ. ευρώ, μία αύξηση κεφαλαίου 158 εκατ. ευρώ και εγγυήσεις δανείων έως 942 εκατ. ευρώ που δόθηκαν από το 2004 έως το 2011.

Η Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ανήκει σχεδόν εξ ολοκλήρου στο ελληνικό κράτος, με την Τράπεζα Πειραιώς να κατέχει ποσοστό 0,18% και ιδιώτες επενδυτές το 0,02%.

Αλλά όλα αυτά δεν γίνονται τυχαία. Όπως αποκάλυψε σήμερα το defencenet.gr το ΤΑΙΠΕΔ που ελέγχεται 100% από την τρόικα δεν ενδιαφέρεται για τα ΕΑΣ και φυσικά δεν ενδιαφέρεται για την αμυντική βιομηχανία της χώρας που θεμελιώθηκε το 1975 από τον Κ.Καραμανλή, αλλά για τα ακίνητα-φιλέτα της εταιρείας. Γιατί με τέτοιο πρόστιμο που θα πέσει (ανάλογο με αυτό τον ΕΝΑΕ) ούτε καν ο διαχωρισμός της εταιρείας σε «καλή και κακή» θα την σώσει.

Έχοντας το κορυφαίο – μετά την έκταση του Ελληνικού – ακίνητο της Ελλάδας στην ιδιοκτησία τους, την έκταση του παλιού «Μαρτσινιώτη» στον Υμηττό και με περιοχές κορυφαίας εμπορικής αξίας, επάνω στα λιμάνια της Ελευσίνας, του Λαυρίου και του Αιγίου, τα ΕΑΣ για όποιον γνωρίζουν είναι … φιλέτο φιλέτων, αλλά για real estate. Όχι για παραγωγή πολεμικού υλικού που τόσο έχει ανάγκη η χώρα.

Οι κυβερνήσεις κυρίως του ΠΑΣΟΚ φόρτωσαν χρέη 1,4 δισ. ευρώ και οι συνδικαλιστές κράτος εν κράτει έκαναν κατά κανόνα «ότι ήθελαν». Πολλοί πλούτισαν κάνοντας μπίζνες με τα ΕΑΣ, ενώ τα ίδια τα ΕΑΣ πτώχευσαν. Τα ΕΑΣ είναι το προϊόν της συγχώνευσης ΕΑΒ και ΠΥΡΚΑΛ του 2003.

Με κάπου 800 εργαζόμενους σήμερα και απαρχαιωμένες γραμμές παραγωγής, μια βιομηχανία που θα μπορούσε να κυριαρχεί όχι μόνο εντός Ελλάδος, αλλά εκτός Ελλάδος, οδηγείται στο κλείσιμο…

Γιατί ποιος θα πάρει τα ΕΑΣ ότι επικρέμεται η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού; Το οποίο πρόστιμο, είναι και άγνωστο ποιος θα το πληρώσει. Κάτι μας λέει πάντως ότι θα το πληρώσουν οι Έλληνες φορολογούμενοι οι οποίοι είναι και … «ιδιοκτήτες» της εταιρείας!

ΠΗΓΗ : Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

ΤΑΙΠΕΔ: Ξεπουλάει τα ακίνητα-φιλέτα των Ε.Α.Σ. και βάζει «λουκέτο» στην επιχείρηση

Standard

Στην κατεύθυνση ξεπουλήματος των περιουσιακών στοιχείων των ΕΑΣ και του κλεισίματος της επιχείρησης κινείται το ΤΑΙΠΕΔ με ένα σχέδιο τύπου Αγροτικής Τράπεζας. Τα οφέλη που προσδοκούσε είναι απλά ένας άπιαστος στόχος και αποδεικνύει την προχειρότητα με την οποία η κυβέρνηση χειρίζεται την όλη υπόθεση των αποκρατικοποιήσεων.

Με ζημιές που ξεπερνούν το 1,4 δις ευρώ και εργοστάσια τα οποία δεν έχουν καν άδεια λειτουργίας για την κατασκευή όπλων και πυρομαχικών η διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ έχει… προγραμματίσει την αποκρατικοποίηση των ΕΑΣ για το δεύτερο τρίμηνο του Μαρτίου. Τη μετέθεσε από το πρώτο μαζί με την αποκρατικοποίηση των ΕΛΒΟ, ΛΑΡΚΟ και ΕΛΤΑ.

Η κυβέρνηση «κλώτσησε» την ευκαιρία να προχωρήσει στην πώληση των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων σε ξένες εταιρείες οπλικών συστημάτων όταν αυτή τη δόθηκε. Σημειώνεται πώς μεταξύ των ενδιαφερόμενων ήταν η αμερικανική εταιρεία ΑΤΚ, η οποία ήθελε να δημιουργήσει ένα εργοστάσιο τροφοδοσίας των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

Οι σύμβουλοι στους οποίους ανατέθηκε από πλευράς ΤΑΙΠΕΔ η υπόθεση των ΕΑΣ φέρονται να κινούνται στο ενδεχόμενο του διαχωρισμού «καλών» και «κακών» στοιχείων της επιχείρησης. Κάτι αντίστοιχο με την Αγροτική Τράπεζα. Τα «κακά» που είναι οι οφειλές θα τα φορτωθεί το ελληνικό Δημόσιο, δηλαδή οι Έλληνες φορολογούμενοι και τα «καλά», τα ακίνητα-φιλέτα, θα τα πάρουν ιδιώτες για ένα κομμάτι ψωμί.

Τα ΕΑΣ διαθέτουν μία τεράστια έκταση στον Υμηττό που είναι και οι κεντρικές εγκαταστάσεις τους. Εγχώρια και ξένα συμφέροντα θα ήθελαν πολύ να περάσει στα χέρια τους και να την «κόψουν» σε οικόπεδα. Όσον αφορά δε στα φιλέτα του Λαυρίου, του Ασπροπύργου και του Αιγίου, η πρόσβαση τους και από τη θάλασσα τους δίδει ιδιαίτερα προστιθέμενη αξία. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο έχουν εκφράσει ενδιαφέρον ξένα «Found».

Οι κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων και ιδίως του ΠΑΣΟΚ απαξίωσαν τα ΕΑΣ, βλέποντας τα ως «ρουσφερομάγαζο». Διόριζαν διοικητικούς υπαλλήλους που έφτασαν να είναι περισσότεροι από τους τεχνικούς, μοίραζαν μισθούς και την ίδια στιγμή εγκατέλειψαν τις παραγωγικές μονάδες. Ενώ δαπανήθηκαν δισεκατομμύρια ευρώ για οπλικά συστήματα από τα μέσα της δεκαετίας του ’90 ουδέποτε υλοποιήθηκε ένα πρόγραμμα στρατηγικής συνεργασίας που θα αναδείκνυε τα ΕΑΣ σε διεθνές επίπεδο.

Ακόμη και σήμερα, η κυβέρνηση «έτρεξε» να βολέψει δικούς της ανθρώπους, διορίζοντας νέα διοίκηση.

ΠΗΓΗ : Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr