Daily Archives: 21/03/2012

Οι ανατροπές σε μισθούς, συμβάσεις, αποζημιώσεις, επιδόματα.

Standard

Ολα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τα κατώτατα όρια των αμοιβών, τους τρόπους απολύσεων, τον θεσμό της διαιτησίας και τι ισχύει για τις νέες προσλήψεις στον ιδιωτικό τομέα.

Κούρεμα μισθών που φθάνουν για τους νέους στα 400 ευρώ καθαρά, μη καταβολή δεδουλευμένων, έκρηξη των ατοµικών συµβάσεων εργασίας, ευρεία εφαρµογή των ευέλικτων μορφών απασχόλησης αλλά και μισές αποζημιώσεις στις απολύσεις που έγιναν ευκολότερες, διαμορφώνουν την εικόνα ζούγκλας στην αγορά εργασίας. Ο εφιάλτης της ανεργίας (ένας στους δύο νέους είναι άνεργος) οδηγεί τους εργαζόμενους σε μισθούς Βαλκανίων διαμορφώνοντας – μαζί με το νέο πακέτο μέτρων της τρόικας – τοπίο πλήρους απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων με την υποαπασχόληση και την ευελιξία να βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη. «ΤΑ ΝΕΑ» παραθέτουν έναν χρήσιμο οδηγό με ερωτήσεις – απαντήσεις για το νέο τοπίο που διαμορφώνεται σε μισθούς, επιδόματα και συμβάσεις στον ιδιωτικό τομέα:

Τι αλλάζει στους κατώτατους μισθούς της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ);

Ολοι οι νέοι κάτω των 25 ετών θα λαμβάνουν τα κατώτατα όρια των αμοιβών, δηλαδή θα υποστούν μείωση της τάξεως του 32% και θα προσαρμοστούν στα 510,95 ευρώ (μεικτά). Ολες οι προσλήψεις νέων ακόμη και σε κλαδικό επίπεδο θα ακολουθούν αυτή την αμοιβή. Οι νέοι που ήδη εργάζονται και λαμβάνουν υψηλότερες αμοιβές από την κλαδική σύμβαση, διατηρούν μόνο το τμήμα των αμοιβών πέραν της σύμβασης συν τα 510,95 ευρώ. (Παραδείγματος χάριν νέος λάμβανε 1.000 ευρώ και η σύμβασή του προβλέπει 900 ευρώ. Πλέον θα λαμβάνει 510,95 + 100 = 610,95 ευρώ). Οι εργαζόμενοι άνω των 25 ετών που αμείβονται με τα κατώτατα όρια της ΕΓΣΣΕ θα λαμβάνουν 586 ευρώ ή το αντίστοιχο κλιμάκιο της ίδιας σύμβασης.

Τι θα ισχύει για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ);

Για τις ΣΣΕ που έχουν λήξει ή καταγγελθεί και μέχρι τις 14-2-2012 έχει παρέλθει και το εξάμηνο παράτασης ισχύος τους, δίνεται η παράταση του τριμήνου (14-2-2012 έως 14-5-2012) μόνο για τη σύναψη νέων ΣΣΕ από τα μέρη που έχουν το δικαίωμα αυτό σύμφωνα με τον νόμο. Οταν παρέλθει το τρίμηνο από τη λήξη ή την καταγγελία της ΣΣΕ και δεν συναφθεί νέα, τότε όλοι οι κανονιστικοί όροι που αφορούν επιδόματα παύουν να ισχύουν, συνεχίζουν όμως να ισχύουν αποκλειστικά αυτοί που αφορούν αφενός τον βασικό μισθό/ημερομίσθιο (της ΣΣΕ που έληξε ή καταγγέλθηκε) και αφετέρου τα επιδόματα ωρίμασης, τέκνων, σπουδών και επικίνδυνης εργασίας, εφόσον τα επιδόματα αυτά προβλέπονταν στις συμβάσεις που έληξαν ή καταγγέλθηκαν. Ετσι για τους ήδη εργαζόμενους, εξακολουθούν να ισχύουν οι κανονιστικοί όροι που αφορούν τον βασικό μισθό ή το ημερομίσθιο και τα επιδόματα ωρίμασης, τέκνων, σπουδών και επικίνδυνης εργασίας, εφόσον προβλέπονταν.

Διαβάστε Περισσότερα… Read the rest of this entry

Κούρεμα-εξπρές στο εφάπαξ.

Standard

Νέο κούρεμα με διαδικασίες εξπρές στην εφάπαξ αποζημίωση, όχι μόνο του Δημοσίου και της ΔΕΗ αλλά και όλων των λογαριασμών του ιδιωτικού τομέα, των ελεύθερων επαγγελματιών αλλά και των ΔΕΚΟ – τραπεζών, κατά 10% έως και 30%, φέρνει το μνημόνιο, όπως προκύπτει και από το σχετικό έγγραφο του υπουργείου Εργασίας προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Σε έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Ασφάλισης με την ένδειξη «εξαιρετικά επείγον» ζητούνται εντός πέντε ημερών (με την προθεσμία να εκπνέει σήμερα) «άμεσες ενέργειες για την αποστολή των στοιχείων προκειμένου να εντοπιστούν τα Ταμεία για τα οποία τα εφάπαξ βοηθήματα που καταβάλλονται κατά τη συνταξιοδότηση δεν είναι εναρμονισμένα με τις εισφορές που καταβλήθηκαν». Και αυτό, όπως αναφέρει το έγγραφο, προκειμένου «να αναπροσαρμοσθεί αναλόγως το ύψος των βοηθημάτων αυτών μέσα στα χρονικά πλαίσια που ορίζονται από την Αναφορά Προόδου Μνημονιακής Δράσης, δηλαδή μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2012».

Με το ίδιο έγγραφο ζητείται να αποστείλουν τα Ταμεία αμέσως (αργότερο μέχρι σήμερα), ανά Τομέα που λειτουργεί στο κάθε Ταμείο, «τα παρακάτω οικονομικά και στατιστικά στοιχεία που αφορούν τα άτομα που δικαιώθηκαν εφάπαξ βοήθημα τα δύο τελευταία ημερολογιακά έτη (2010 και 2011) ξεχωριστά για το καθένα έτος:

-μέση προϋπηρεσία,
-μέσος τελευταίος μισθός εξόδου από την ασφάλιση που λήφθηκε υπόψη για τον υπολογισμό της εισφοράς για εφάπαξ βοήθημα,
-μέσος όρος αποδοχών που λήφθηκαν υπόψη για τον προϋπολογισμό εφάπαξ βοηθήματος,
-μέσο ποσό εφάπαξ βοηθήματος,
-μέση ηλικία κατά την έξοδο,
-συνολικό ποσοστό εισφορών για λήψη εφάπαξ βοηθήματος για τους μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένους, όπως αυτό ίσχυε κατά τα τελευταία 40 έτη να δοθεί η τιμή και η χρονική περίοδος κατά την οποία ίσχυε,
-πλήθος ατόμων ανά κατηγορία (γήρατος, αναπηρία, θανάτου) που δικαιώθηκαν εφάπαξ βοήθημα,
-αριθμός μην΄’ων καταβολής εισφορών μέσα στο έτος, όπως ίσχυαν κατά τα τελευταία 40 έτη, να δοθεί η τιμή και η χρονική περίοδος κατά την οποία ίσχυαν».

Διαβάστε Περισσότερα… Read the rest of this entry

Πότε συνταξιοδοτούνται οι μητέρες ανηλίκων.

Standard

Στην έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου σχετικά με την συνταξιοδότηση μητέρων με ανήλικα τέκνα προχώρησε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργος Κουτρουμάνης. Αναλυτικότερα ισχύουν τα εξής:

•Για ασφαλισμένες στα πρώην Ειδικά Ταμεία πριν την 1.1.1983:

α) όσες είχαν συμπληρώσει 15 έτη ασφάλισης μέχρι 31.12.1992, θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με αυτές τις προϋποθέσεις για να συνταξιοδοτηθούν με τη συμπλήρωση του 42ου έτους της ηλικίας τους.

β) όσες συμπλήρωσαν 15 έτη ασφάλισης κατά το μεταβατικό διάστημα από 1.1.1993 μέχρι 31.12.1997, κατά το οποίο αυξήθηκαν ο προβλεπόμενος από τις καταστατικές διατάξεις συντάξιμος χρόνος καθώς και το όριο ηλικίας για συνταξιοδότηση κατά έξι μήνες κάθε έτος και μέχρι τη συμπλήρωση των 17 ετών και έξι μηνών και των 44 ετών και έξι μηνών αντίστοιχα, κατοχύρωσαν το συντάξιμο χρόνο και το όριο ηλικίας που ίσχυε κατά τη συμπλήρωση της 15ετίας, κατά την οποία αναζητείτο και η ανηλικότητα του παιδιού.

γ) από 1.1.1998 μέχρι 31.12.2002, ο συντάξιμος χρόνος καθορίζεται στα 17 1/2χρόνια ασφάλισης ενώ ως όριο ηλικίας για συνταξιοδότηση ορίζεται το 50° και ως εκ τούτου η θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα γίνεται με τη συμπλήρωση αυτού του συντάξιμου χρόνου κατά τον οποίο πρέπει να συντρέχει και η ανηλικότητα του παιδιού.

Για τις ασφαλισμένες μητέρες ανηλίκων στα πρώην Ειδικά Ταμεία, στα οποία ο προβλεπόμενος από τα καταστατικά τους συντάξιμος χρόνος ήταν τα 20 έτη ασφάλισης, απαιτούνταν μέχρι το έτος 2003 η συμπλήρωση συντάξιμου χρόνου 20 ετών ασφάλισης με όριο ηλικίας για συνταξιοδότηση το 50°.

δ) από 1.1.2003 ο συντάξιμος χρόνος (των 15 ή 20 ετών ασφάλισης) αυξάνεται κατά έξι μήνες κάθε χρόνο και μέχρι τη συμπλήρωση 25 ετών ασφάλισης. Από αυτή την ημερομηνία και μέχρι τη συμπλήρωση των 25 ετών, για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος αναζητείται η ανηλικότητα του παιδιού κατά τη συμπλήρωση του συντάξιμου χρόνου που απαιτείται κατά τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Διαβάστε Περισσότερα… Read the rest of this entry

ΔΝΤ: αναγκαία η εξοικονόμηση 14 δισ. ευρώ από την Ελλάδα ώς το 2014.

Standard

Στην έκθεσή του προετοιμάζει το έδαφος για νέες περικοπές μισθών.

Την εξοικονόμηση 14 δισ. ευρώ (περίπου 7% του ΑΕΠ) κρίνει αναγκαία για την Ελλάδα το ΔΝΤ, προκειμένου να επιτευχθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι του 2013 και 2014, σε έκθεσή του που συνοδεύει την έγκριση της συνεισφοράς του στο δεύτερο πακέτο της Ελλάδας.

Το ποσό αυτό κρίνει ότι πρέπει να προέλθει από νέα μέτρα και αλλαγές στο φορολογικό σύστημα.

Ως γνωστόν δε η Ελλάδα τους τρόπους και τα μέσα μέσω των οποίων θα εξασφαλίσει τα ποσά αυτά καλείται να τα «αποκαλύψει» μέχρι τον Ιούνιο.

Σε ό,τι αφορά τους μισθούς το ΔΝΤ προετοιμάζει για νέες περικοπές επισημαίνοντας ότι η μείωση του εργατικού κόστους κατά 9,5% βελτίωσε μεν την ανταγωνιστικότητα, αλλά παραμένει κενό 15-20% που πρέπει να κλείσει.

Ειδικότερα, σε έκθεση που συνοδεύει την έγκριση της συνεισφοράς του ΔΝΤ στο δεύτερο πακέτο στήριξης της Ελλάδας αναφέρεται ότι απαιτείται προσαρμογή της τάξης του 7% του ΑΕΠ και όχι 5,5% του ΑΕΠ (11 δισ. ευρώ) όπως ανέφερε η έκθεση της Κομισιόν, τονίζοντας μάλιστα ότι χωρίς αυτή, δεν θα καταστεί εφικτή η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος στο 4,5% του ΑΕΠ το 2014.

Διαβάστε Περισσότερα… Read the rest of this entry