Ενημερωτικός Οδηγός Ασφαλισμένων στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Standard

Από τις αρχές του 2012 τέθηκε σε λειτουργία ο νέος Ασφαλιστικός Οργανισμός Ε.Ο.Π.Υ.Υ., (Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας) που προέκυψε από την ενοποίηση των Ασφαλιστικών Ταμείων, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ, ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ) και ΟΓΑ, με τον οποίο συρρικνώνονται περαιτέρω οι παροχές Ιατροφαρμακευτικής και Νοσοκομειακής Περίθαλψης και καταργείται το δικαίωμα της Δωρεάν Υγείας.

Παρά το γεγονός ότι η θέση σε ισχύ του νέου Οργανισμού είχε προγραμματιστεί από τις αρχές Νοεμβρίου, δεν υπήρξε πλατιά ενημέρωση των ασφαλισμένων από την πλευρά της Πολιτείας.

Με το παρόν Ενημερωτικό Οδηγό – και για διευκόλυνση σας – επιχειρώ να κωδικοποιήσω τις ισχύουσες διατάξεις όπως αυτές προκύπτουν από την Νομοθεσία και τις Ανακοινώσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Δείτε τον  Ενημερωτικό Οδηγό Ασφαλισμένων στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.