ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. (ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ  & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΓΣΕΕ

ΚΕ.Π.Ε.Α. Γ.Σ.Ε.Ε.

ΠΟΕΜ

ΕΚΑ

ΕΛΒΟ

ΕΑΒ

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΙΚΑ – Καταμέτρηση ενσήμων

ΟΑΕΔ

ΙΑΤΡΟΙ – ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΙΝΚΑ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ – Τραπεζικό Σύστημα Πληροφοριών

ΟΤΕ – Τηλεφωνικός Κατάλογος

Κ.Ε.Π. – Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών  

ΕΛ.ΤΑ. – Ταχυδρομικοί Κώδικες

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ – Χάρτες Κτηματολογίου – Αεροφωτογραφίες

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΚΑΙΡΟΣ

ΧΑΡΤΗΣ ΠΛΟΙΩΝ – σε πραγματικό χρόνο.

ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

Speedtest