Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. (ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ) είναι ένας όμιλος κατασκευαστικών εταιριών ο οποίος ιδρύθηκε το 2004 από την συγχώνευση των:

  • “Α.Ε. Ελληνικού Πυριτιδοποιείου & Καλυκοποιείου” γνωστότερης ως “ΠΥΡΚΑΛ”, η οποία ιδρύθηκε το 1874 και δραστηριοποιείται στην κατασκευή πυρομαχικών φορητού οπλισμού, μεσαίων και μεγάλων διαμετρημάτων, βλημάτων όλμων και πυροσωλήνων, όλων συμβατών με Νατοϊκού τύπου οπλικά συστήματα.
  • “Ελληνικής Βιομηχανίας Όπλων ΑΕ” γνωστότερης ως “ΕΒΟ”, η οποία ιδρύθηκε το 1977 και δραστηριοποιείται στην κατασκευή όπλων φορητού οπλισμού, όλμων, οπλικών και πυραυλικών συστημάτων, προωθητικών πυρίτιδων και γεμισμάτων καθώς επίσης και πυρομαχικών μεσαίων και μεγάλων διαμετρημάτων.

Τα Ε.Α.Σ., συνεχίζοντας την παράδοση των ΠΥΡΚΑΛ και ΕΒΟ και συνδυάζοντας τη μοναδική τεχνογνωσία που διαθέτουν με τον μηχανολογικό τους εξοπλισμό, έχουν ήδη γίνει η μεγαλύτερη Αμυντική βιομηχανία στην Ελλάδα και ο αποκλειστικός προμηθευτής των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων σε όπλα, οπλικά συστήματα και πυρομαχικά κατασκευαζόμενα στην χώρα.

Ταυτόχρονα η εταιρεία απολαμβάνει της πλήρους εμπιστοσύνης της διεθνούς αμυντικής αγοράς τόσο ως συνεργάτης των μεγαλύτερων παγκόσμια αμυντικών βιομηχανιών σε προγράμματα συμπαραγωγών, όσο και ως πιστοποιημένος προμηθευτής περισσότερων από 30 Υπουργείων Εθνικής Άμυνας από όλες τις ηπείρους, με άριστης ποιότητας αμυντικά υλικά.

Σήμερα τα Ε.Α.Σ. απασχολούν 1200 άτομα και διαθέτουν 8 εργοστασιακά συγκροτήματα.